Pšššt!

školní tajnosti

  Co vám ve škole nejspíš neřeknou

Na tomto místě se budou postupně objevovat vysvětlující texty k představeným tématům. Téma, které je opatřeno vysvětlujícím článkem, poznáte tak, že se vám po kliknutí na obrázek "rozbalí".

Rodič má podle zákona hlavní slovo ve výchově a vzdělávání svého dítěte.

Hodnotit pětkou nepřinesený domácí úkol je v rozporu se zásadami hodnocení.

Rodič nemá povinnost podepisovat domácí úkoly.

Lékaři nemají povinnost podepisovat omluvenky do školy.

Známka je jen číslo, které nemá žádnou informační hodnotu.

Členství ve spolcích zřízených pro podporu škol, které jsou známé například pod zkratkami SRPŠ nebo KPZŠ, není pro nikoho povinné.

Zákonní zástupci nemají povinnost platit pomůcky, učebnice a sešity.

Pravomoce školy končí s koncem vyučování, které je dáno rozvrhem.  

Učitel nemá právo sahat dítěti na jeho majetek.

Je velkým pochybením učitele, když křičí na dítě ve škole. Učitel má totiž zákonnou povinnost vytvářet ve škole pozitivní bezpečné prostředí a to s křikem nejde dohromady.

Učitel nemůže dítě při vyučovací hodině poslat za dveře.

Sešit je majetkem žáka. 

Dítě si nemusí po nemoci povinně dopisovat sešity, protože má řádně omluvenou absenci.

Dítě nemůže být ve škole "trestáno" žádným jiným způsobem, než je uvedeno v zákoně.

Dítě má zákonné právo být se svým rodičem.

Vyučovací hodina má 45 minut, nelze ji tedy natahovat.

Test slouží k ověření znalostí a dovedností, nemůže být prezentován jako trest.

Školní řád je vnitřním řádem instituce - školy a z povahy věci tak nemůže udávat povinnosti vně této instituce.  

Máte nápad na další téma?