VÍTE, ŽE

Tělesné tresty

Fyzické tresty jsou velmi vážné téma. Pohlavky, facky, tahání za vlasy či uši a jakékoliv jiné zásahy do tělesné integrity dítěte jsou naprosto nepřípustné. Stejně tedy jako kterékoliv jiné tresty ve škole, ale co je moc, to je moc.

Jen na vysvětlenou: Učitel nemůže žáky ve škole nijak trestat, může používat pouze kázeňská opatření taxativně vyjmenovaná v zákoně. Pokud se Vám tedy dítě svěří s tím, že ho nějaký učitel jakkoliv fyzicky napadl, rozhodně to hned řešte. Navrhujeme tento postup:

1) Nejprve si v klidu promluvte s dítětem. Empaticky se ptejte, co se stalo, abyste o situaci získali dostatek informací. Pokud naznáte, že opravdu došlo k fyzickému trestu, můžete vzít dítě k lékaři a vyžádat si lékařskou zprávu, ve které bude jako důvod návštěvy uvedeno fyzické napadení učitelem.

2) Co nejdříve také zajděte za učitelem a zeptejte se ho, jak vypadala situace z jeho pohledu. Celou schůzku si nahrávejte (nahrávku pak nesmíte nikde šířit, pouze ji můžete použít na ochranu práv svých a Vašeho dítěte). Na pohled učitele se můžete také dotázat písemnou formou. Doporučujeme však v této situaci osobní jednání.

3) Oznamte vedení školy (v kopii učiteli), že konkrétní učitel použil na Vaše dítě fyzické násilí, popište danou situaci (můžete přiložit i přepis nahrávky) a žádejte o řešení situace a o informování (písemnou formou), jak byla tato situace vyřešena. Vše uschovejte pro případný podnět k ČŠI, pokud byste nebyli s řešením ze strany školy spokojeni.

4) Trvejte na veřejné omluvě Vašemu dítěti před celou třídou. Je důležité, aby všechny děti věděly, že toto chování učitele je zcela nepřípustné.

5) Podejte trestní oznámení na Policii ČR (je možné, že se policii nepodaří fyzické napadení prokázat, jsme si však jistí, že i tak to bude mít příznivý vliv na budoucí chování učitele k žákům).

Zákonná opora: ¨§ 22 školského zákona; § 88 občanského zákoníku; § 31 školského zákona (Výchovná opatření); § 17 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. (Výchovná opatření).