VÍTE, ŽE

Za dveře

Posílání dítěte za trest "za dveře" by již mělo patřit do studnice dávno zapomenutých školních pokladů. Řadí se totiž mezi praktiky, které do dnešní školy nepatří, jsou dávno přežité a učitelé je nemohou používat. Pokud se s touto skanzenovou praktikou potkáte, ozvěte se.


Jen na vysvětlenou: Učitelé mohou používat pouze ta kázeňská opatření, která jsou přímo vyjmenovaná ve školské legislativě - na základní škole jsou to pouze: napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele nebo ředitele školy. Existuje však situace, kdy může být žák z organizačních důvodů dočasně vyloučen z vyučovací hodiny, a to když svým chováním znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků. Má to ale minimálně dvě podmínky. Tou první je, že dítě nemůže být za trest vyloučeno z procesu vzdělávání. Škola má povinnost každému žákovi poskytovat vzdělávání, takže i v této situaci musí být žákovi umožněn přístup ke vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem dané školy a stanoveným rozvrhem hodin. Žák se tedy bude dočasně (rozuměj po dobu jeho nezpůsobilosti vzdělávání se v kolektivu) vzdělávat samostatně, nikoliv společně se třídou. A další důležitou věcí je, že vyloučení žáka z vyučovací hodiny nemůže být používáno jako preventivní opatření, ale musí být reakcí na jeho konkrétní nevhodné chování v dané hodině.

Zákonná opora: ¨§ 21 školského zákona (Práva žáků); § 31 školského zákona (Výchovná opatření); § 17 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. (Výchovná opatření)