VÍTE, ŽE

Podpis

Na můj vkus je ve školách stále mnoho učitelů, kteří vyžadují podpisy rodičů pod kdečím. Nejčastěji tedy asi pod domácími úkoly, ale také pod testy, které děti donesou domů ukázat, pod cvičením v pracovním sešitě nebo v žákovské knížce (tedy ve školách, kde ještě nepřešli na tu elektronickou, přičemž zajímavé v tomto směru je, že tam, kde mají ty elektronické, už vlastně vůbec absence podpisu nevadí.) Stává se také, že dítě obdrží poznámku nebo napomenutí za to, že podpis rodičů nedokázalo zajistit.


Jen na vysvětlenou: Povinnosti zákonných zástupců vůči škole jsou jasně vymezeny ve školském zákoně, ale podpis pod domácím úkolem, testem či v žákovské knížce tam není. Ani dítě nemá v zákoně danou povinnost dohlédnout na to, aby se rodiče někam na pokyn učitele podepsali. Škola tedy podpisy rodičů nemůže vymáhat, a už vůbec nemůže děti za jejich nezajištění jakkoliv trestat.

Zákonná opora: § 22 školského zákona