VÍTE, ŽE

Poškola

Myslela bych si, že tato praktika je již dávno uložena v nejvzdálenějším koutě pedagogického šuplíku. Ale ne... V poslední době jsem se několikrát nezávisle na sobě setkala s tím, že někteří učitelé i v dnešní době nechávají žáky tzv. po škole, buď za trest, že "zlobili", nebo třeba za účelem dopsání zápisků v sešitě.


Jen na vysvětlenou: Škola nemá právo zasahovat do volného času žáků. Pravomoce školy končí s koncem vyučování, které je dáno rozvrhem. Bez vědomí a souhlasu zákonného zástupce nemůže nechat učitel děti ve škole po vyučování, které je dáno rozvrhem vyučovacích hodin. Pokud tak činí, jde o neoprávněné omezování osobní svobody dítěte. Z výchovných důvodů lze žákovi udělit pouze napomenutí nebo důtku. Jiná výchovná opatření nemůže škola uplatňovat.

Zákonná opora: úvodní ustanovení školského zákona v § 1; § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?