VÍTE, ŽE

Opotřebované učebnice

Chtěla bych věřit, že se v dnešní škole již nikdo nesetkává s přízrakem minulosti v podobě placení poplatků za opotřebení učebnic. Mám na mysli tu situaci, kdy se učitel svým neodborným znaleckým očkem podívá na vrácené učebnice a od boku vystřelí nějakou částku, kterou požaduje uhradit. Pokud se s touto nekalou praktikou ve škole setkáte, můžete říci: "Tak takhle ne!"


Jen na vysvětlenou: Dítě plnící povinnou školní docházku má nárok na bezplatné zapůjčení učebnic, které musí nejpozději na konci školního roku vrátit. Pokud je učebnice na začátku nového školního roku ve stavu, který již nedovoluje zapůjčit ji dalšímu dítěti, škola učebnici prostě odepíše a pořídí novou. Ačkoliv některé školy tak nějak automaticky počítají s tím, že se na obnově učebnic budou finančně podílet i zákonní zástupci, zákon naopak s finanční spoluúčastí rodičů nijak nepočítá. 

Důležité je říci, že časté používání a třeba i každodenní nošení v batohu způsobuje běžné opotřebení učebnice, a nelze jen tak říci, které ošoupání je ještě v normě a které již ne. A čím je učebnice novější, tím spíš na ni bude její opotřebení v podobě ohnutých rohů nebo ohmataných a pomačkaných stránek vidět, dokonce i navzdory tradičně vyžadovaným plastovým obalům. Navíc, mnohdy jsou nové učebnice vázány levnou vazbou, takže není nic neobvyklého, že občas upustí nějakou tu stránku.

A teď přichází ta klíčová otázka: Může učitel vůbec posuzovat a vyčíslovat opotřebení učebnic? Učitel není žádným znalcem, nemůže tedy učinit odborný odhad, posoudit opotřebovanost na začátku a na konci zapůjčení a vyčíslit odpovídající částku náhrady. Jakákoliv písmena či přídavná jména míry poškození (A = nová, B = lehce poškozená, F = zničená, apod.) zapsaná na první nebo poslední straně učebnice jsou zcela irelevantní.  

Jinými slovy, ať už si škola vymyslí jakákoliv pravidla na vyčíslení opotřebovanosti zapůjčených učebnic, rodič je nemusí respektovat. Je na uvážení každého, zda chce škole nabídnout nějakou výši finanční spoluúčasti. Škola však tuto spoluúčast nemůže po nikom vymáhat.

Zákonná opora: § 27 školského zákona.


Chcete škole písemně oznámit své rozhodnutí o tom, že nebudete platit za běžné opotřebení zapůjčených učebnic?