Důležité dokumenty

dokumenty plné informací

Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně

- v tomto dokumentu ČŠI se například dozvíte, zda je poznámka kázeňským opatřením; zda škola může žáka postihovat za něco, co dělá nebo nedělá mimo vyučování; či zda má rodič právo rozhodovat o tom, jaký učitel bude jeho dítě ve škole učit. A mnoho dalšího, dokonce i z oblasti mateřských škol.


Omluvenky do školy - Vyjádření ředitele právní kanceláře České lékařské komory

- v tomto dokumentu se dozvíte, že lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy, ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření, a že tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád


Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách 

- v tomto dokumentu ministerstva školství například zjistíte, že jediné "tresty" mluvou zákona kázeňská opatření, které může škola žákům udělit, jsou: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. Nic jiného. Také se zde dozvíte, že učitel sice může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny, ale musí být pod dohledem a mít příležitost se dále vzdělávat. Najdete zde také citace z další legislativy, která se může za určitých situací týkat i vzdělávání ve školách. 


Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

- v tomto metodickém pokynu se například dozvíte o zajištění bezpečnosti a pravidlech dohledu nad žáky ve škole i na akcích pořádaných školou (výlety, lyžařské zájezdy, bruslení apod.); také zde zjistíte, jak je to s uvolňováním žáků z předmětu tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, jak je škola povinna postupovat při úrazu dítěte, a jakým způsobem mají být žáci pedagogickými pracovníky o bezpečnosti poučeni. 


Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách 

- v tomto dokumentu je jasně řečeno, že dopravu na povinné školní plavání hradí školaSeznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání 

- na této webové stránce ministerstva školství naleznete veškeré učební texty, které školy musí zdarma svým žákům poskytnout ke vzdělávání Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol 

- v tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky pro kopírování učebnic a materiálů pro potřeby vzdělávání ve školách. Zjistíte zde například, že učitelé mohou kopírovat pro žáky části textů a využívat je při výuce. MŠMT k autorskému právu vydalo své vlastní vyjádření Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona (2009), které například říká, že učitel může žákům rozdat kopie, jejichž využití však musí být součástí vyučování a současně nesmí být jeho hlavní částí.