VÍTE, ŽE

Testy za trest

"Tak tohle jste přehnali, takže si všichni dejte pouzdra z lavice, vezměte si papír a píšeme test!" … "Z celého pololetí!" Znáte? Bohužel je možné, že to znají i děti v některých současných školách. Je to smutné.


Jen na vysvětlenou: Nelze psát test za "trest." Učitel totiž žáky nijak trestat nemůže. Za porušení školního řádu lze udělit pouze kázeňská opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) nebo snížený stupeň hodnocení z chování. Je tedy zřejmé, že test nemůže být kázeňským opatřením.

Funkce testu je docela jiná. Slouží ke zjištění a zhodnocení míry naplnění vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů, které vyplývají ze vzdělávacích programů. Přesnější formu hodnocení pak specifikuje klasifikační řád (pravidla pro hodnocení), ve kterém jsou popsány veškeré procesuality a aspekty hodnocení. Ve školních řádech bývá i formulace ve stylu "Pedagog hodnotí žáky v souladu se zásadami pedagogického taktu." Jednou ze zásad pedagogického taktu je, že do hodnocení naplnění vzdělávacích cílů se nepromítání chování žáka, to je totiž v závěrečném vysvědčení (a i v průběhu roku prostřednictvím kázeňských opatření) hodnoceno zvlášť.

Zákonná opora: § 2 pís. g) odst. 2 školského zákona; § 30 odst. 2) školského zákona; § 14 a § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.