PEDAGOGICKÝ MENTORING

Cesta profesního růstu

Chcete se profesně rozvíjet a prohlubovat své pedagogické dovednosti? Potřebujete kolegiální podporu? Nebo prožíváte při výuce situace, se kterými se nevíte rady?  

Zkuste pedagogický mentoring.

Možná by se vám mohl hodit pohled někoho nezúčastněného. Někoho, kdo se může na Vaši situaci podívat z profesního i lidského nadhledu a ve správnou chvíli se zeptá tak, abyste dokázali přicházet na svá vlastní řešení a mohli profesně růst. 

Rozvíjejte se v tom, co vy sami považujete za důležité. Může jít o vytváření bezpečného prostředí, směřování k respektujícímu přístupu, používání nenásilné komunikace, principy podpory vnitřní motivace, přenechávání zodpovědnosti za učení žákům, diferenciaci výuky či přístupu k hodnocení. Při mentorském setkání společně nahlédneme na vaši situaci a podpoříme Vás v hledání odpovědí a možných cest vedoucích k Vašemu cíli.


Aby si každý ve škole mohl říct: Mně se tady prostě líbí!

CENÍK PEDAGOGICKÉHO MENTORINGU

PRVNÍ MENTORSKÉ SETKÁNÍ

v trvání 45 - 60 minut (online, telefonicky)

250 Kč

DALŠÍ MENTORSKÉ SETKÁNÍ

v trvání 45 - 60 minut (online, telefonicky)

500 Kč

MENTORSKÉ SETKÁNÍ NA ZÁKLADĚ NAHRÁVKY HODINY

reflexe, zpětná vazba k nahrané hodině, 45-60 minut (online, telefonicky)

       800 Kč