VÍTE, ŽE

Omluvenky od lékaře

Absenci nezletilého dítěte může omlouvat pouze jeho zákonný zástupce, zletilý student na střední škole se již dle zákona omlouvá sám. Není tedy možné, aby škola například udělila neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře.


Jen na vysvětlenou: Žádná platná právní úprava nestanoví zákonným zástupcům povinnost chodit se svým dítětem k lékaři, když je nachlazené nebo mu není dobře, aby jim potvrdil absenci dítěte. Stejně tak žádná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy. Tuto povinnost nemůže lékaři stanovit ani školní řád, protože kromě toho, že tento vnitřní předpis nemůže stát nad zákonem, nemůže ani ukládat žádné povinnosti třetím osobám. Mimoto, lékař je vázán mlčenlivostí a nemůže škole poskytovat informace o zdravotním stavu žáka. 

Základní zodpovědnost za vzdělávání a výchovu dítěte má zákonný zástupce a ten jediný omlouvá absenci dítěte ve škole. Pokud má škola podezření na zanedbávání školní docházky (například při nápadně se opakující omluvené absenci), může požádat o spolupráci Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který může prověřit věrohodnost omluvenek.

Zákonná opora: § 22 odst. 3 školského zákona; § 50 odst. 1 školského zákona; § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?

Argumentuje vaše škola metodickým doporučením MŠMT z 5. 2. 2024. Nevadí. Argumentujte zpátky. Jak? to se dozvíte v našem velkém tématu OMLUVENKY.