VÍTE, ŽE

Pětka za opisování

Znáte to - "Opisoval, takže za 5." nebo "Jestli najdu tahák, je to automaticky pětka!" Jenže, takhle to nefunguje.  


Jen na vysvětlenou: Učitel nemůže rozdávat pětky jen tak, jak se mu zamane. V jednotlivých předmětech lze známkou hodnotit jen míru osvojených znalostí a dovedností, které jsou uvedeny jako očekávané výstupy Školního vzdělávacího programu konkrétní školy (který má být taktéž v souladu s tím rámcovým - RVP). Je zřejmé, že opisování či tvorba taháku nijak nevyjadřuje míru osvojení učiva. Může se maximálně jednat o porušení školního řádu, pokud je to v něm uvedeno, nebo neplnění pokynů pedagogických pracovníků. Pokud tedy žák opisuje od spolužáka či z taháku, nemůže být za to "potrestán" pětkou.

Zákonná opora: § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?