POSTUP ŘEŠENÍ

Jak řešit nekalé školní praktiky?

UČITEL

Pokud chcete ve škole řešit nějakou nepříjemnost, vždy je dobré začít komunikací přímo s učitelem, kterého se týká. Můžete si s ním domluvit termín schůzky a komunikovat napřímo osobně nebo můžete využít písemné komunikace. V každém případě doporučujeme nenásilnou asertivní komunikaci bez urážek a osobních invektiv.

Jako první krok v komunikaci s učitelem je dobré zjistit všechny informace. Na začátku komunikace s učitelem můžete podotknout, že věříte svému dítěti, a zároveň se chcete dozvědět, jak situaci vnímá on. Vzorové texty, jak pak můžete s učitelem písemně komunikovat, máme zpracované v sekci komunikace se školou.

VEDENÍ ŠKOLY

Pokud nejste spokojeni s řešením situace, i když jste již komunikovali s učitelem, obraťte se na vedení školy. Písemně můžete i nadále komunikovat s učitelem a zároveň dát do kopie vedení školy. Případně můžete vedení školy požádat o schůzku. Je velmi pravděpodobné, že na schůzce pak bude učitel a zástupci vedení školy. I vy si můžete na schůzku přivést svědka, o kterém je vhodné informovat předem.

Na schůzce je dobré sdělovat vaše přání nenásilnou asertivní komunikací a doptávat se na vše, co vám není jasné. Přímo na schůzce nemusíte činit žádná zásadní rozhodnutí, můžete si nechat čas na rozmyšlenou, pokud bude třeba. Ze schůzky se vyhotovuje zápis, který nemusíte podepisovat rovnou na místě. Můžete požádat o jeho kopii či zaslání emailem, abyste si ho mohli doma v klidu pročíst a případně doplnit. Až poté jej můžete podepsat.

Může se vám také hodit informace, že Česká školní inspekce pro ředitele škol připravila metodické doporučení Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů na úrovni škol a školských zařízení, ve kterém jsou popsány doporučené a standardní postupy pro vedení školy.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Pokud ani po komunikaci s učitelem a vedením školy nejste spokojeni s výsledkem, můžete zaslat podnět k prošetření na příslušný krajský inspektorát ČŠI. Stačí, když emailem napíšete, že podáváte podnět k prošetření a sepíšete svou stížnost. K tomuto účelu můžete také využít vzorový formulář přímo ze stránek ČŠI, kde naleznete i postup jak na podání stížnosti a kontakty na jednotlivé inspektoráty. V případě, že nebudete dostatečně a náležitě informováni o řešení vaší stížnosti ze strany České školní inspekce, neváhejte využít svého práva na informace. Můžete žádat např. i kopii úřední korespondence mezi vedením školy a krajským inspektorátem.

ÚSTŘEDÍ ČŠI

Pokud jste z řešení nepříjemné situace školou a příslušným inspektorátem rozčarovaní a nejste spokojení, kontaktujte se svou stížností také Ústředí ČŠI, kde si můžete stěžovat na postup příslušného krajského inspektorátu. Doporučujeme zaslat kopii emailové korespondence s inspektorátem. Na internetových stránkách je k dispozici podrobný rozpis kontaktů na Ústředí ČŠI, napřímo můžete kontaktovat např. i ředitele jednotlivých odborů nebo náměstka ústředního školního inspektora.

Můžete se obrátit i na některé konkrétní představitele tohoto úřadu:

 • PhDr. Karel Kovář, Ph.D. (karel.kovar@csicr.cz), náměstek ústředního školního inspektora
 • PhDr. Hana Slaná, MBA (hana.slana@csicr.cz), ředitelka odboru inspekčních činností

ZŘIZOVATEL

Každá škola má svého zřizovatele. U veřejných základních škol to bývají obce (tedy odbor školství obecního úřadu či městského úřadu - radnice či magistrátu) a u veřejných středních škol kraje (tedy odbor školství krajského úřadu). Pokud nejste spokojení s postupem vedení školy, můžete se obrátit i na zřizovatele, klidně souběžně s krajským inspektorátem ČŠI.

MŠMT

Na závěr doporučujeme o situacích ze škol informovat MŠMT prostřednictvím elektronické emailové podatelny, ať vědí, co v těch školách mají. Můžete zkusit kontaktovat i školského ombudsmana.

Můžete se obrátit i na některé konkrétní představitele tohoto úřadu:

 • Mgr. Jan Mareš, MBA (jan.mares@msmt.cz), vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže
 • PaedDr. Michal Černý (michal.cerny@msmt.cz), ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání
 • PaedDr. Ladislav Hrzal (ombudsman@msmt.cz), školský ombudsman

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

Pokud máte problém s nečinností úřadu (např. proběhlo šetření ČŠI, Vaše stížnosti byly shledány jako důvodné, ale nic se nezměnilo) nebo se zasahováním do Vašich práv, můžete se obrátit na kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana). Na veřejného ochránce práv se mohou obracet i děti samotné, na webu kanceláře ombudsmana mají dokonce svou vlastní sekci Ombudsman dětem a náctiletým.

Citujeme z § 15 zákona o veřejném ochránci práv:

(1) Ochránce je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v

 • a) nahlížení do spisů,
 • b) kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů,
 • c) rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob.

(2) Úřady jsou povinny na žádost ochránce a ve lhůtě jím stanovené

 • a) poskytnout informace a vysvětlení,
 • b) předložit spisy a jiné písemnosti,
 • c) sdělit písemně stanovisko ke skutkovým a právním otázkám,
 • d) provést důkazy, které ochránce navrhne,
 • e) provést úkony dozoru, k nimž jsou podle zákona oprávněny a které ochránce navrhne.

(3) Ochránce je oprávněn být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů úřady a klást přítomným osobám otázky.

POLICIE A SOUD

Pokud máte pocit, že bylo do Vašich práv či práv Vašeho dítěte školou výrazně zasaženo, obraťte se na policii, případně soud. V případě fyzických trestů nebo značně nevhodného chování učitele, jako je například křik, ponižování či nadávky, doporučujeme ihned podat trestní oznámení na jakoukoliv služebnu Policie ČR, a to vždy paralelně s podáním podnětu k ČŠI.