VÍTE, ŽE

Dítě si nemusí dopisovat sešity

Představte si, že by vám chtěl někdo hodnotit úpravu a obsah vašeho osobního deníčku nebo vás dokonce nutil dopisovat si text za dny, kdy jste si tam nic nepoznamenali. Absurdní, že? Některým dětem ve školách se tohle děje celkem běžně.


Jen na vysvětlenou: Sešit je majetkem žáka (popř. jeho zákonných zástupců) a zápisky v něm slouží pouze žákovi jako pomůcka k jeho učení. Žák se dokonce může rozhodnout, že žádný sešit nepotřebuje a mít nebude. Z těchto důvodů je více, než zřejmé, že vedení zápisků v sešitě je nevymahatelné a nemůže být ani klasifikačním podkladem. Kromě toho, vedení sešitu není očekávaným výstupem žádného předmětu, a jelikož učitel má hodnotit v souvislosti s očekávanými výstupy uvedenými v ŠVP/RVP, nemůže zápisky ani jejich grafickou úpravu v sešitě nijak hodnotit.

Zákonná opora: odst. 1 § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 1 školského zákona