VÍTE, ŽE

Úprava sešitu a nedopsané poznámky

Představte si, že by vám někdo hodnotil známkou nákupní seznam. A kdybyste ho neměli napsaný, dostali byste pětku. Je to absurdní? Ano, je.  Je to stejně tak absurdní, jako když učitelé hodnotí dětem jejich vlastní zápisky v sešitě.


Jen na vysvětlenou: Každý z nás má své vlastní strategie učení, které mu vyhovují. Někdo potřebuje úhledné zápisky, někdo si vytváří myšlenkové mapy, někomu stačí si prostudovat již publikovaný text a a zapisovat si nic nemusí, jiný se zase dobře učí třeba poslechem či diskusí. Příkladů by se dalo najít tolik, kolik je žáků ve třídě.

Pokud se jedná přímo o poznámky/zápisky v sešitě, jejich struktura má individuální charakter a odpovídá potřebám konkrétního žáka. Každý žák si tudíž může do svého sešitu psát, či nepsat vlastní poznámky tak, jak uzná za vhodné. Slouží totiž pouze jen jemu k jeho učení a jejich cílem není prokázání znalostí či dovedností. Z úpravy zápisků v sešitě nijak nelze dovozovat míru zvládnutí očekávaných výstupů, které má učitel dle pravidel pro hodnocení hodnotit.

Zákonná opora: § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb.


Chcete o tom komunikovat se školou písemně?