JEN AŤ SE O TOM VÍ

Co nevíte o škole v médiích

Kontakt pro média | media@coneviteoskole.cz

Dobré ráno s Českou televizí

10. 10. 2023

První vstup: třaskavé téma práv rodičů, dětí a učitelů + zákazy pití, jídla a chození na záchod

Druhý vstup: obaly na sešity, úprava sešitů + respekt x vynucená autorita

Třetí vstup: nákup pomůcek, SRPŠ - bezplatné školství

Čtvrtý vstup: oblečení do školy, tresty + bezpečné prostředí a respekt

Pátý vstup: autoritativní x respektující přístup, jak se pozná dobrá škola + komunikace se školou