VÍTE, ŽE

SRPŠ

Také platíte každý rok nebo půlrok příspěvek do SRPŠ? A uvažovali jste někdy nad tím, jestli vlastně musíte? A víte vůbec, na co se tyto finance využívají? 


Jen na vysvětlenou: Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) je spolek. Hodně důležité je vědět, že tento spolek je zcela nezávislý na škole, jen se rozhodl školu v její činnosti finančně podporovat. Obvykle přispívá například na učební pomůcky, odměny, vstupné do divadla nebo na dopravu do školy v přírodě. A to je právě ten "chyták" - často si totiž jako rodiče můžeme myslet, že když je spolek takto propojený se školou, je to vlastně součást školy a členství v něm je povinné a my musíme platit členské příspěvky. Není tomu tak! 

Nejprve je důležité zjistit, za jakých podmínek se vlastně stáváte členem spolku působícího při škole, kam chodí vaše dítě. Některé školy pro vstup do spolku vyžadují podepsanou přihlášku, kdežto na jiných školách se můžete stát členem celkem nepozorovaně, například prvním zaplacením členského příspěvku. Každopádně to zjistíte, když si pročtete jeho Stanovy. Naleznete je buď na webových stránkách spolku nebo ve veřejném registru na stránkách justice.cz, kde je seznam všech zapsaných spolků včetně jejich Stanov. Ze spolku můžete vystoupit kdykoliv, o způsobu se opět dočtete ve Stanovách (většinou tak, že nezaplatíte další členský příspěvek).

V případě, že jste členem spolku, členské příspěvky si nemůžete odečíst od základu daně. Pokud se ovšem rozhodnete nebýt členem, ale i přesto darujete spolku nějaký obnos peněz, máte právo vyžádat si potvrzení o daru a částku si odečíst ze svých daní. Jedinou nevýhodou "nečlenství" je, že nemůžete prostřednictvím zástupce ve třídě vašeho dítěte rozhodovat, co se bude s vybranými penězi od rodičů dít. Nicméně to, že nejste členem spolku, nesmí být na újmu vám ani vašemu dítěti při vzdělávání. V podstatě škola ani nemá mít informace o tom, kdo je, či není členem spolku a kdo tedy finančně přispěl, či nepřispěl. Škola totiž musí poskytovat vzdělávání každému dítěti bez rozdílu a nesmí nikoho diskriminovat.

Na závěr: Nikdo není povinen být členem jakéhokoliv spolku a ani mu neplyne povinnost hradit tomuto spolku příspěvek. Je to čistě dobrovolné. Závazek platit finanční příspěvky nějakému spolku může totiž vzniknout jen tomu, kdo je jeho členem. 

Zákonná opora: článek 11, odstavec 5 Listiny základních práv a svobod.

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?