VÍTE, ŽE

Tresty

Je neuvěřitelné, že i v dnešní době učitelé ve školách děti trestají. Mezi tresty patří například povinný domácí úkol navíc, několikanásobné přepisování "moralizujících" výroků jako třeba "Ve škole nebudu mluvit sprostě.", ale také dělání dřepů, kliků, nebo sólový zpěv před celou třídou. Je důležité vědět, že tyto praktiky patří buď do filmů pro pamětníky nebo do školského skanzenu, rozhodně ne do dnešní školy. Učitelé je prostě používat nemohou.


Jen na vysvětlenou: Učitelé mohou na základní škole k výchovným účelům používat pochvaly, ocenění a kázeňská opatření. Co se týká kázeňských opatření, mohou to být výhradně jen ta, která jsou vyjmenovaná v legislativě - tedy napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. Žádným jiným způsobem nemohou být děti ve škole "trestány".

Zákonná opora: § 31 školského zákona (Výchovná opatření); § 17 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. (Výchovná opatření).

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?