TRESTY A ODMĚNY

Co je dobré vědět

TRESTY 

Když se řekne trest v souvislosti se základní školou, co se Vám vybaví? Domácí úkol navíc, přepisování školního řádu, vykázání za dveře či poznámka? Můžete si být jistí, že tyto, ani jiné tresty do moderní školy nepatří. Jediné, co škola může využít, jsou tzv. kázeňská opatření, která jsou ošetřena legislativou - tedy napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. 


S čím by se děti neměly v dnešní škole vůbec setkat:

Pokud je Vaše dítě ve škole jakkoliv trestáno, je potřeba se ozvat a situaci řešit. Postup řešení je: učitel - vedení školy - inspektorát ČŠI - ústředí ČŠI - MŠMT/zřizovatel školy - Policie ČR.

BODOVÉ SYSTÉMY 

Některé školy využívají ve svém "výchovném" působení bodové systémy na hodnocení chování žáků. Funguje to následovně - to se takhle sejde pár chytrých hlav a vymyslí různé typy prohřešků, za které učitelé zcela libovolně udělují "trestné" body. Za nasbírání určitého počtu bodů pak žák obdrží trest větší, často již v podobě nějakého kázeňského opatření či snížené známky z chování. 

Považujeme za nutné podotknout, že tato praktika jde naprosto proti smyslu respektujícího přístupu. Jde naopak o čistě mocenskou hru, kde si škola hraje na malý samosprávný stát ve státě, kde mají učitelé roli soudců a policistů, kteří dle svého uvážení rozdávají trestné body. Tyto role však učitelům vůbec nenáleží.

Takový školní bodový systém může vypadat například takto:

V souvislosti s tímto konkrétním bodovým systémem jsme podali podnět k prošetření na příslušný inspektorát ČŠI. Citujeme ze zprávy ČŠI ze dne 4. 10. 2022:

Stížnost na školou uplatňovaný systém bodového hodnocení chování žáků hodnotí ČŠI jako důvodnou. ČŠI zjistila při analýze systému také tyto skutečnosti:

  • Institut udělování výchovných opatření žákům je zaměňován za institut pololetního hodnocení chování žáků.
  • Do systému hodnocení chování žáka je zahrnováno i hodnocení prospěchu žáka.
  • Žák může být hodnocen zápornými body v případech, které mohou být způsobeny problematickém rodinným zázemím žáka nebo neplněním povinností jeho zákonných zástupců (zapomínání pomůcek, nepřipravenost na výuku, omlouvání nepřítomnosti apod.).
  • Dodržování stanoveného systému nemusí vždy umožňovat zohledňování a respektování individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Ředitelka při projednávání výše uvedených zjištění s ČŠI uznala v několika ohledech nevhodnost a nesprávnost školou uplatňovaného bodového systému hodnocení chování žáků a uvedla, že škola bodový systém hodnocení chování žáků zruší.

Zarážející ovšem je, že již v roce 2018 při komplexní pravidelné inspekční činnosti upozornila ČŠI na nevhodnost tohoto bodového systému:

V souvislosti s tímto konkrétním bodovým systémem jsme podali podnět k prošetření na příslušný inspektorát ČŠI a t.č. čekáme na vyjádření inspektorátu/výsledek šetření. 

Alarmující skutečností je, že v lednu 2023 proběhla ve škole pravidelná komplexní inspekční činnost, při které inspekční tým zhodnotil bodový systém v podstatě pozitivně (viz níže)!

V souvislosti s tímto konkrétním bodovým systémem jsme podali podnět k prošetření na příslušný inspektorát ČŠI a t.č. čekáme na vyjádření inspektorátu/výsledek šetření.   

V souvislosti s tímto konkrétním bodovým systémem jsme podali podnět k prošetření na příslušný inspektorát ČŠI a t.č. čekáme na vyjádření inspektorátu/výsledek šetření.    

V souvislosti s tímto konkrétním bodovým systémem jsme podali podnět k prošetření na příslušný inspektorát ČŠI a t.č. čekáme na vyjádření inspektorátu/výsledek šetření.     

ODMĚNY

Odměny jsou vlastně tresty naruby.