VÍTE, ŽE

Křik, nadávky, urážky

Také si myslíte, že není v pořádku, když učitel na děti ve škole křičí, uráží je anebo jim dokonce sprostě nadává? A věřili byste, že se to v některých školách pořád děje? Je to smutné, ale někteří učitelé jsou opravdu schopni používat vůči dětem výrazy, za které by děti v případě, že by je použily vůči učiteli, dostaly minimálně důtku třídního učitele. 


Jen na vysvětlenou: učitel jako profesionál a zaměstnanec veřejné služby musí pro děti ve škole vytvářet pozitivní a bezpečné klima a podporovat jeho rozvoj. Je to jeho zákonná povinnost. Tento požadavek není v zákoně jen tak pro nic za nic. Je totiž prokázáno, že nutnou podmínkou pro efektivní učení je pocit bezpečí a absence ohrožení. A je naprosto jisté, že pokud na vás bude někdo křičet nebo vás urážet, rozhodně vám tím nenavodí pocit bezpečí. 

Bohužel není úplně jednoduché se proti ohrožujícímu zacházení s dítětem ve škole bránit, jelikož se k němu učitel nejspíš jen tak nepřizná. Pak je to tvrzení dítěte proti tvrzení učitele, za kterého se mnohdy postaví i vedení školy. V takovém případě nezbývá nic jiného, než si opatřit důkazy. Naštěstí je dle legislativy možné pořizovat zvukové i obrazové nahrávky, pokud jsou pořizovány za účelem získání důkazu o protiprávním jednání, a to i bez souhlasu nahrávané osoby. Není ani nutné nahrávanou osobu na pořizování nahrávky upozorňovat. Nahrávku nebo její přepis je pak možné použít jako důkaz při podání stížnosti řediteli nebo zřizovateli školy, či na České školní inspekci. Samozřejmě není možné tuto nahrávku veřejně šířit (například na sociálních sítích nebo youtube kanále). 

Je důležité říci, že k nahrávání je dobré přistoupit pouze v případě krajní nouze, když už jste vyčerpali všechny možné postupy. Pokud tedy máte podezření, že učitel závažně zasahuje do práv vašeho dítěte, podnikli jste již kroky ke zjištění a narovnání situace u učitele a vedení školy, a i přesto máte pocit, že k porušování práv vašeho dítěte stále dochází, můžete si opatřit důkazy pomocí nahrávky. K ochraně práv svého dítěte můžete v tom případě buď vybavit své dítě nahrávacím zařízením (existují různé vychytávky, do kterých byste ani neřekli, že mohou k něčemu takovému sloužit - například přívěšky, šperky, nahrávací flashky, apod.) nebo zkusit sami přímo konfrontovat učitele a celý rozhovor si nahrávat i bez jeho vědomí.

Specifickou školní praktikou je písemný křik na děti i rodiče. Znáte to: "Piš čitelně!", "Nenosí pomůcky a vyrušuje!" nebo "Už 5x nepřinesl domácí úkol! Dohlédněte na domácí přípravu!" Ani tuto "skrytou" agresi si však nemusíte nechat pro sebe a své dítě líbit a můžete žádat o respektující komunikaci.

Zákonná opora: ¨§ 22 školského zákona a § 88 občanského zákoníku.

Jak s respektem požádat o respektující komunikaci?