UČITELSKÉ TAJNOSTI

Pro lehčí život učitele

UČITEL NEMŮŽE ZMĚNIT SYSTÉM, ALE DŮLEŽITÉ MALIČKOSTI ANO