VÍTE, ŽE

Domácí příprava

Domácí úkoly a domácí příprava - jde o identické záležitosti? Ačkoliv tyto termíny nejsou nikde definovány a rozdíl mezi nimi není vůbec zřejmý, někteří je od sebe přesto odlišují. Dokonce říkají, že dobře, domácí úkoly ať povinné nejsou, ale domácí příprava, ta nutná rozhodně je. Pokud tedy na tuto hru přistoupíme, můžeme říci, že k domácí přípravě do školy může patřit například učení se na test, příprava školních pomůcek do batohu, zhlédnutí videa nebo třeba vypěstování plísně ve skleničce na hodinu přírodopisu. A teď ta důležitá otázka: Je domácí příprava nutná a vymahatelná?


Jen na vysvětlenou: Učení se na test: Z podstaty věci je logické, že nelze nikoho nutit do učení. Člověk se učí pouze v případě, že sám chce, někdo navíc ani žádnou přípravu před testem nepotřebuje, a tudíž jde čistě o dobrovolnou aktivitu.

Pomůcky: Určitě je mnohem výhodnější a i příjemnější, když má dítě ve škole své vlastní pomůcky. Lépe se pak pracuje učiteli i žákům. Nicméně - vzhledem k tomu, že škola má všem žákům zajistit rovné podmínky a příležitosti ke vzdělávání, není možné, aby žák neměl ve škole s čím pracovat. Pokud tedy nemá pomůcky vlastní, škola mu je jednoduše zapůjčí.

Video, film, plíseň, návštěva divadelního představení…: Všechny tyto nápady jsou v podstatě převlečené domácí úkoly. Učitel ve své práci nemůže spoléhat na to, že se všichni žáci podívají na video, které doporučil, přinesou 10 kaštanů nebo různě barevných listů, zajdou ve svém volném čase jen tak do divadla, na výstavu nebo hodí starý chleba do skleničky a počkají, až se jim doma rozbují štětičkovec. Taková zadání jsou značně diskriminační, protože škola nemůže žákům v jejich domácím prostředí zajistit stejné podmínky.

Zákonná opora: § 2 školského zákona