VÍTE, ŽE

Rodič má hlavní slovo

Ačkoliv to tak někdy v přístupu některých učitelů či škol nevypadá, zákonný zástupce (rodič) má vždy hlavní slovo ve výchově a vzdělávání svého dítěte. Škola je v tomto směru pouze poskytovatelem veřejné služby.


Jen na vysvětlenou: Pouze zákonný zástupce například rozhoduje o organizaci volného času svého dítěte, pouze zákonný zástupce může omlouvat absenci nezletilého dítěte, nebo rozhodnout, zda jeho dítě pojede, či nepojede na školní výlet. Je samozřejmě dobré se školou spolupracovat a podporovat dítě v zájmu o vzdělávání a o školní aktivity, protože rodič i škola mají stejný cíl, a tím je kvalitní vzdělávání dítěte. Neznamená to však, že vše, co řekne škola, musí rodič pro své dítě bezmyšlenkovitě přijímat. Výsadní postavení a zodpovědnost za vzdělávání a vzdělání dítěte má totiž vždy zákonný zástupce. A pokud má podezření, že škola či učitel zasahují do práv jeho dítěte nad rámec zákona (například trestáním, nedovolením chodit při hodině na záchod, zabavováním majetku dítěte, nedodržováním doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, nebo klasifikací, která není v souladu s klasifikačním řádem), je nezbytné se ozvat a své dítě chránit.

Zákonná opora: § 858 a § 884 Občanského zákoníku.

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?