VÍTE, ŽE

Rodič ve škole

"Zákaz vstupu rodičů!" - Také už jste se setkali s tímto zákazem na dveřích školy? A také vám přijde poněkud zvláštní, že vám někdo zakazuje vstup do míst, kde se nachází vaše dítě, které tam musí navíc povinně být? 


Jen na vysvětlenou: Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči, a zároveň péče o děti a jejich výchova je výsadním právem rodičů. O omezení tohoto práva dětí a rodičů proti jejich vůli může rozhodnout pouze soud. Pokud se člověk nechová agresivně, nenarušuje práci učitelů či pokud není pod vlivem návykových látek, nikdo nemá právo dítě od rodiče oddělit. Dítě má povinnost chodit do školy a není žádný důvod, proč by tam rodič nemohl být s ním, pokud to dítě potřebuje. Může jej doprovodit do šatny i do třídy. Na pravidlech pro případnou přítomnost rodiče v hodině při vyučování je pak samozřejmě dobré se domluvit předem přímo s učitelem (například sezení vzadu, aby nedocházelo k narušování výuky, apod.), protože domluvou nejlépe předchází konfliktům.

Zákonná oporaÚstava české republiky, Listina základních práv a svobod, čl. 32, odst. 4.

Poznámka: Tato problematika spadá do okruhu situací, na které lze nahlížet různou optikou - jinými slovy, dva různí právníci na ni mohou mít dva odlišné pohledy. Dokud tedy nebude soudní rozhodnutí, které by dalo k této situaci jasné stanovisko, pohledy rodičů a školy se mohou rozcházet. 

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?