Víte, že: 

rodič ve škole

"Zákaz vstupu rodičů!" - Také už jste se setkali s tímto zákazem na dveřích školy či školní družiny? Pokud ano, tak vězte, že škola na tento svůj požadavek nemá právo ani v nejmenším.


Jen na vysvětlenou: Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči, a zároveň péče o děti a jejich výchova je výsadním právem rodičů. O omezení tohoto práva dětí a rodičů proti jejich vůli může rozhodnout pouze soud. Pokud se člověk nechová agresivně, nenarušuje práci učitelů či pokud není pod vlivem návykových látek, nikdo nemá právo rodiče od dítěte oddělit. Dítě má povinnost chodit do školy a neexistuje zákonný důvod, proč by tam rodič nemohl být s ním. Může ho doprovodit do šatny i do třídy. Na pravidlech pro přítomnost rodiče v hodině při vyučování je pak samozřejmě dobré se domluvit předem přímo s učitelem (například sezení vzadu, aby nedocházelo k narušování výuky, apod.).


zákonná oporaÚstava české republiky, Listina základních práv a svobod, čl. 32, odst. 4