AUTOŘI 

Máme radost, že jste přišli na naše stránky

Helena 

Kdo jsem? Jsem Helena. Jsem také maminka, učitelka a lektorka. Vystudovala jsem učitelství angličtiny, sociální pedagogiku a doktorát mám v oboru pedagogických věd. Učila jsem na prvním i druhém stupni základní školy a také na střední škole. 

Dlouhodobě se zabývám problematikou školství a kvalitou vzdělávání ve školách. Desátým rokem působím na univerzitě, kde připravuji budoucí učitele angličtiny na jejich profesní dráhu. Provázím je oblastí osobnostně-sociálního rozvoje, moderními přístupy ve výuce a využíváním populárních písní v hodinách angličtiny. Ve své práci se věnuji zejména podmínkám pro smysluplné a přirozené učení založené na vnitřní motivaci. Mými "velkými" tématy jsou respekt, nenásilná komunikace a formativní přístup. Moje práce mě moc baví a velmi si cením všech zkušeností a diskusí, které se studenty vedeme.

Profesně spolupracuji s webovým portálem Help for English a výukovou online aplikací EnglishMe!. Jsem programovou ředitelkou konferencí Vzdělání pro budoucnost, jejichž hlavním organizátorem je Mensa Česko. Lektoruji semináře a kurzy dalšího vzdělávání učitelů, vedu besedy s veřejností a lektorsky také spolupracuji s několika školami. Vystupuji na českých i mezinárodních vědeckých konferencích a konferencích pro učitele.  

Hodně mě baví spolupracovat v tandemu. Většinu seminářů pro učitele vedu společně s Martinou Hezkou (mojí skvělou kamarádkou a zároveň dlouholetou prvostupňovou učitelkou) nebo s Markem Vítem (učitelem angličtiny a zakladatelem úspěšného portálu Help for English).

Jsem autorkou a spoluautorkou několika knih, napsala jsem desítky článků a publikuji v tištěných i online pedagogických časopisech a periodicích. Nepravidelně přispívám také na blog CHYTRÉ ČESKO. Velmi si cením knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého, kterou jsme vydaly s koučkou a mojí kamarádkou Hankou Vykoupilovou v nakladatelství BizBooks. Web coneviteoskole.cz jsem založila proto, že mi dává velký smysl šířit osvětu o tom, jak má vypadat moderní školství.

Dělám jen to, co mě baví a dává mi smysl. Ráda se směju, zpívám a poznávám nové věci. V poslední době jsem ponořená do španělštiny a vietnamštiny. 

Jsem šťastně vdaná. Můj život se neobejde bez koček a jejich svobodné povahy. A taky miluju kopretiny.

Michal 

Jsem Michal, studuji gymnázium a zabývám se již (vzhledem k mému mládí) poměrně dlouhou dobou vzděláváním a také přírodními vědami. To může svádět k myšlence, že mě ve vzdělávání zajímá nejvíce didaktika přírodovědných předmětů, ve které se v současné době zdokonaluji na stáži z projektu Otevřená věda v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Hodně důležitá jsou pro mě ale i obecně-pedagogická témata, mezi která patří hlavně komunikace a vztah mezi pedagogem a žáky, formativní přístup v hodnocení a dlouhodobé vytváření respektujícího a bezpečného prostředí ve škole. Poslední dobou mě také fascinuje osobnostně-sociální rozvoj, ve kterém mě nejvíce baví zabývat se tématem šťastného a naplněného života a toto téma propojovat s filozofií a pedagogikou.

Nějakou dobu jsem spolupracoval s krajským pracovištěm Národního pedagogického institutu v Ostravě, a to hlavně v krajské síti podpory nadání. Nyní okrajově spolupracuji s Místním akčním plánem pro rozvoj vzdělávání ORP Ostrava. Spolupracoval jsem také s nakladatelstvím TAKTIK na tvorbě badatelské přírodovědné učebnice. Mnoho mnou vytvořených didaktických materiálů dávám i na svou FB stránku Jak učit přírodní vědy.

Občas napíšu nějaký článek do časopisů pro učitele, jsem aktivní v mnoha FB skupinách pro učitele. Byl jsem rok členem místní studentské organizace a nyní jsem členem České středoškolské unie, kde jsem součástí pracovní skupiny Vzdělávací politika. Na naší škole jsem se opakovaně účastnil projektu Žáci učí žáky, mám tak možnost v tandemu s učitelkou učit ve skutečné třídě. Dále se věnuji doučování a organizaci "online" i "offline" popularizačních či vzdělávacích přednášek a besed. Dělám to naprosto nezištně, jen proto, že mě to baví a cítím se v tom dobře.

Protože mě hodně zajímají přírodní vědy, vzdělávám se i v nich, účastnil jsem se GLOBE Games 2019 na Gymnáziu Kadaň a Badatelské konference 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Rok jsem v laboratořích Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pracoval na své práci SOČ. Pravidelně se účastním vzdělávacích akcí a seminářů, jako je např. Masterclass in Particle Physics.

Mám rád květiny, zelený čaj a lázeňské horské hotely. Ve volném čase nepohrdnu zajímavými knihami, mezi mé oblíbené autory patří Elisabeth Kübler-Ross, Anna Hogenová nebo David Michie. Je pro mě klíčová dobrovolnost, možnost volby a respekt ve vztazích i vzdělávání.