AUTOŘI 

Máme radost, že jste přišli na naše stránky

Helena Zitková

Jsem Helena. Vystudovala jsem učitelství angličtiny, sociální pedagogiku a doktorát mám v oboru pedagogických věd. Učila jsem na prvním i druhém stupni základní školy a také na střední škole.

Dlouhodobě se zabývám problematikou školství a kvalitou vzdělávání ve školách. Na univerzitě připravuji budoucí učitele angličtiny na jejich profesní dráhu. Provázím je oblastí osobnostně-sociálního rozvoje a moderními přístupy ve výuce. Věnuji se zejména podmínkám pro smysluplné a přirozené učení založeném na vnitřní motivaci. Mými "velkými" tématy jsou respekt, nenásilná komunikace a formativní přístup. Moje práce mě moc baví a velmi si cením všech zkušeností a diskusí, které se studenty vedeme.

Profesně spolupracuji s webovým portálem Help for English a výukovou online aplikací EnglishMe!. Jsem programovou ředitelkou konferencí Vzdělání pro budoucnost, jejichž hlavním organizátorem je Mensa Česko. Lektoruji semináře a kurzy dalšího vzdělávání učitelů, vedu besedy s veřejností a lektorsky spolupracuji se školami. Vystupuji na českých i mezinárodních vědeckých konferencích a konferencích pro učitele.

Hodně mě baví spolupracovat v tandemu. Většinu seminářů pro učitele vedu společně s Martinou Hezkou (mojí skvělou kamarádkou a zároveň dlouholetou prvostupňovou učitelkou) a s Markem Vítem (učitelem angličtiny a zakladatelem úspěšného portálu Help for English).

Jsem autorkou a spoluautorkou několika knih, napsala jsem desítky článků a publikuji v tištěných i online pedagogických časopisech a periodicích. Nepravidelně přispívám také na blog CHYTRÉ ČESKO. Velmi si cením knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého, kterou jsme vydaly s koučkou a mojí kamarádkou Hankou Vykoupilovou v nakladatelství BizBooks. Web coneviteoskole.cz jsem založila proto, že mi dává velký smysl šířit osvětu o tom, jak má vypadat moderní školství.

Dělám jen to, co mě baví a dává mi smysl. Ráda se směju, zpívám a poznávám nové věci. V poslední době jsem ponořená do španělštiny a vietnamštiny. Můj život se neobejde bez koček a jejich svobodné povahy. A taky miluju kopretiny.

Michal Ševčík 

Jsem Michal. Momentálně se učím na všeobecném osmiletém gymnáziu. Kromě mého zaměření na interdisciplinární výzkum v přírodních vědách jsem také aktivním dobrovolníkem v sociálních službách a zejména se zabývám již nějakou dobu vzděláváním. Účastním se konferencí pro učitele, píšu články, spolupracoval jsem či spolupracuji s mnoha jednotlivci i organizacemi (např. Národní pedagogický institut, Místní akční plán, Vydavatelství TakTik).

Vytvářím výukové a metodické materiály pro výuku přírodovědných předmětů, stal jsem se spoluautorem badatelské učebnice nebo stážistou pro oblast výuky chemie v projektu Otevřená věda na Akademii věd. Zabývám se zejména formativním přístupem, problematikou klimatu třídy či tvorbou a evaluací didaktických pomůcek a techniky.