VÍTE, ŽE

Nákup pomůcek

Je možné, že ne všichni tuto důležitou informaci vědí: Vzdělávání ve státních základních školách je bezplatnou veřejnou službou a rodiče se mohou svobodně rozhodnout, co budou svému dítěti do školy financovat, a co už ne. Škola sice může po rodičích požadovat hrazení školních pomůcek, tím ale automaticky rodiči nevzniká povinnost pomůcky kupovat nebo je hradit škole.


Jen na vysvětlenou: Povinnosti zákonných zástupců vůči škole jsou vymezeny ve školském zákoně a žádná formálně zakotvená povinnost pořídit dětem sešity nebo psací potřeby tam není. Školy jednoduše nemohou rodičům přikázat, aby zaplatili pomůcky a pracovní sešity, které jejich děti ve škole používají. Pokud by škola snad měla právo něco takového vymáhat, pak by v legislativě musel být zakotven finanční limit takového požadavku. 

Pokud tedy rodič nechce, nemusí platit nic z toho, co dítě ze školy na seznamu školních pomůcek k zakoupení přinese. Sám se může rozhodnout, kolik a jakých pomůcek, sešitů, učebnic a pracovních sešitů, desek, pastelek a obalů dítěti zakoupí. Je pak na škole, aby každému dítěti zajistila rovné podmínky pro vzdělávání, třeba zapůjčením pomůcky nebo pracovního sešitu. 

V podobném duchu se rodič může zcela dobrovolně rozhodnout, zda vůbec a případně v jaké výši bude platit příspěvky do třídního fondu a financovat tak společné papíry, čtvrtky, kapesníky, toaletní papír, bonbóny na odměny a podobné záležitosti pro všechny děti ve třídě. Důležité je také vědět, že pokud vložíte peníze do třídního fondu, je zcela na místě požádat na konci roku o vyúčtování toho, na co byly finance použity a žádat o navrácení zbylé částky, pokud byste měli pocit, že Vámi vložené peníze nebyly využity pro vaše dítě.

Zákonná opora: ¨§ 22 školského zákona.

Chcete vědět předem, za jaké pomůcky a pracovní sešity chce škola od vás peníze? Zeptejte se školy písemně!