PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK A ZODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE 

coneviteoskole.cz

Podmínky užití a zodpovědnost provozovatele stránek

Zde najdete podmínky použití webu coneviteoskole.cz a jeho dalších přidružených stránek (např. fb stránky), které provozujeme. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu a doplnění. Pozorně si je přečtěte a pravidelně kontrolujte, protože používáním našich webových stránek souhlasíte s aktuálním zněním těchto podmínek použití. Pokud s jejich zněním nesouhlasíte, poprosíme vás, abyste naše internetové stránky nepoužívali.

Aktualizováno 01. 05. 2024

Při tvorbě obsahu stránek vycházíme z našich odborných znalostí a zkušeností. Neručíme však za 100% správnost a úplnost zveřejněných informací. Zároveň neneseme zodpovědnost za eventuální ztráty a škody, které mohou uživatelům v souvislosti s použitím informací a materiálů uveřejněných na stránkách vzniknout. Nemůžeme garantovat, že naše doporučené postupy nebo informace budou fungovat ve všech situacích u každého. Míra úspěchu závisí na různých faktorech, včetně komunikačních dovedností všech zúčastněných. Přestože poskytujeme rady a informace, vy sami jste plně zodpovědní za nakládání s nimi. Jakékoli následky Vašich rozhodnutí jsou Vaší výhradní zodpovědností. Také považujeme za důležité upozornit na to, že informace poskytované na našich stránkách nenahrazují služby právních poradců.

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na další internetové stránky, které nejsou součástí stránek coneviteoskole.cz. Nejsme však zodpovědní za obsah těchto externích webových stránek a nemůžeme odpovídat za jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku přístupu k nim. Odkazy na tyto stránky jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatelů našich stránek. Používání těchto externích stránek a nakládání s jejich obsahem, informacemi a osobními údaji je podřízeno pravidlům a podmínkám daných webových stránek a provozovatelů. Doporučujeme se seznámit s těmito pravidly a podmínkami před tím, než je začnete používat.

Pro podporu našich aktivit máme právo bezplatně využívat data nebo příspěvky, které jste nám poskytli prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím komentáře ve fb diskusi nebo e-mailem). Tyto informace můžeme používat pro naši prezentaci jako reference naší činnosti či pro ilustraci účinnosti nabízených postupů a informací při řešení školních situací.

Pravidla pro užívání webu a jeho přidružených stránek

Všechny materiály publikované na našem webu a jeho přidružených internetových stránkách (texty, grafický a obrazový obsah) jsou autorským dílem a jsou chráněny autorským zákonem. V případě veřejného užití jakékoliv části našich internetových stránek je nutné opatřit tuto část zdrojem a odkazem na naše stránky.

Zodpovědnost uživatele za vkládání obsahu 

Uživatel stránek nese plnou zodpovědnost za obsah (text, obrázky či videa, dokumenty, jiné soubory apod.), který vloží na web coneviteoskole.cz a jeho přidružené stránky (např. fb stránky). Odesláním či vložením dat, komentářů nebo příspěvků potvrzujete, že jejich obsah respektuje naše podmínky a neporušuje autorská práva třetích stran. Je také důležité vědět, že osobní a další údaje, které zahrnete do Vašich příspěvků, komentářů či souborů na našich stránkách (např. ve fb diskusích), jsou veřejně přístupné a mohou být viděny kdykoliv a kýmkoli. Tyto informace a údaje tedy sdílíte na vlastní nebezpečí. My nemůžeme garantovat bezpečnost těchto dat a zaručit, že nebudou využity třetími osobami bez našeho vlivu.

Uživatel webu coneviteoskole.cz a jeho přidružených stránek se při jejich užívání zavazuje:

  • dodržovat obecně závazné právní předpisy¨
  • zdržet se jakýchkoliv projevů rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie, apod. 
  • zdržet se jakýchkoliv projevů, které porušují zájmy Co nevíte o škole nebo jsou vůči Co nevíte o škole a jejich autorům vulgární, nenávistné, urážlivé apod. 
  • zdržet se jednání, které by mohlo narušit bezpečnost a stabilitu našich stránek nebo narušit možnost využívání našich internetových stránek jinými osobami 
  • zdržet se nekalého jednání v online prostředí (rozšiřování spamů, virů apod.)

V případě porušení těchto pravidel si vyhrazujeme právo zamezit Vám přístup k webu coneviteoskole.cz a jeho přidruženým stránkám (např. fb stránky).

Ochrana soukromí

Zavazujeme se respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), v platném znění.

Soubory Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které slouží především ke zlepšení pohodlí uživatelů při práci se stránkami, dále také k anonymní analýze návštěvnosti a používání stránek. Uživatel při vstupu na stránky potvrzuje souhlas s používáním cookies v modálním okně.

Děti do 16 let

Za používání našeho webu a přidružených internetových stránek (např. fb stránka) dětmi do 16 let zodpovídají jejich zákonní zástupci.