VÍTE, ŽE

Záchod

Také si myslíte, že je tak nějak normální dojít si na záchod, když člověk potřebuje? Myslíme si to také. Bohužel, někteří učitelé si to nemyslí a jsou schopni to dětem zakazovat. 


Jen na vysvětlenou: Někteří argumentují tím, že učitelé nemohou pustit dítě na záchod v průběhu hodiny, protože tam není dozor - a co kdyby se něco stalo, že jo? Věc se má tak, že ani o přestávce není přeci na záchodě dozor. Na tuto situaci, jako na mnoho dalších, platí, říkejme tomu 'generální poučení'. Každé dítě je na začátku školního roku poučeno o zásadách bezpečnosti ve škole a při školních akcích. A tato pravidla platí i na školním záchodě (stejně, jako třeba na výletě nebo o přestávce na druhé straně chodby, kde zrovna ten dozor není).


Povinnost zajistit bezpečné prostředí neznamená, že u každé záchodové mísy bude stát jeden pedagogický pracovník a hlídat, aby se tam žákům něco nestalo. Dozor totiž neznamená, že na děti je potřeba dohlížet na každém kroku a nespustit je z očí. V případě, že se něco přihodí, řeší se, zda byla přijata opatření přiměřená věku dítěte, situaci a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Pokud tedy dítě zná prostředí školy a je seznámeno s pravidly bezpečnosti, neexistuje žádný důvod, aby mu nebyla umožněna návštěva toalet. Škola totiž není zodpovědná za újmu na zdraví, pokud žák svým zaviněním porušil pokyny k zajištění bezpečnosti, ačkoliv byl s nimi seznámen, a také v případě, že si byl žák při svém chování vědom toho, že si může způsobit újmu na zdraví.


Důležitá poznámka: Může se stát, že žák je v takovém stavu (např. ve třídě začal vykašlávat krev), který ohrožuje jeho zdraví nebo dokonce život, kdy je místo návštěvy toalety vhodné, nebo spíš nutné volat záchrannou službu. Případně se také může jednat o žáka, o kterém učitelé mají informaci od poradenského pracoviště, že má sebepoškozující sklony a došlo u něj k náhlému zhoršení duševního stavu. Předpokládáme, že pro tyto extrémní případy má škola vytvořený krizový plán a zaměstnanci vědí, jak mají postupovat (např. zajistit krizovou intervenci).


Zákonná opora: § 29 školského zákona, článek 31 Listiny základních práv a svobod

Chcete o tom komunikovat se školou písemně?