Omluvenky do školy 

Vyjádření ředitele právní kanceláře ČLK