MICHAL ŠEVČÍK

Curriculum Vitae

Profesní praxe

Červen 2024 - nyní
Lektor aktivit. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV.

Srpen 2023 - leden 2024
Vývojový pracovník učebnic a pracovních sešitů. Nakladatelství TAKTIK.

Duben 2023 - dosud
Autor didaktických metod. Jak učit přírodní vědy.


Dobrovolnictví

Prosinec 2022 - dosud
Dobrovolník v sociálních službách. Dobrovolnické centrum ADRA Havířov.

Listopad 2022 - prosinec 2022
Studentský dobrovolník. Paměť národa.


Vzdělání

Září 2018 - dosud
Všeobecné osmileté gymnázium. Gymnázium Karviná.

Září 2013 - leden 2019
Výtvarný obor: Plošná tvorba. ZUŠ Bedřicha Smetany Karviná.

Září 2013 - leden 2019
Hudební obor: Hra na klavír. ZUŠ Bedřicha Smetany Karviná.

Září 2013 - červen 2018
Základní vzdělání. ZŠ Borovského Karviná.


Stáže

Leden 2024 - dosud
Otevřená věda: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Zaměření: didaktika chemie.

Listopad 2022 - prosinec 2023
Středoškolská odborná činnost: PřF Ostravské univerzity. Zaměření: analytická chemie


Certifikáty, semináře a workshopy

Červen 2024
Institut Dementia: Sebezkušenostní seminář "Není paměť jako paměť... aneb dokud jsem to já" o onemocnění demencí. 

Květen 2024
Ekoškola: Kampaň obyčejného hrdinství.

Únor 2024
Univerzita Palackého: International Masterclass in Particle Physics, ATLAS Z-Path 2024.

Červen 2023
ČVUT v Praze, Město Karviná: ARV - Energetika a udržitelnost.

Květen 2023
UK v Praze: KSICHT - Korespondenční seminář z chemie.

Duben 2023
Ekoškola: Kampaň obyčejného hrdinství

Březen 2023
Univerzita Palackého: International Masterclass in Particle Physics, ATLAS Z-Path 2023.

Duben 2022
Cambridge Assessment English: Preliminary English Test, B1.

Duben 2021
Cambridge Assesment English: Key English Test, B1.

Červen 2019
GLOBE Games: Důlní činnost a rekultivace.

Duben 2018
Cambridge Assesment English: YLE Movers.


Monografie a kapitoly

Odborná práce (autor)
Screening environmentální kontaminace těžkými kovy v rekultivovaných lokalitách na Karvinsku. In: Středoškolská odborná činnost. 30. 1. 2024.

Učebnice (spoluautor)
Můj badatelský zápisník z přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. ISBN: 978-80-7563-692-8. In: Vydavatelství TAKTIK. 2024.


Konference

Veletrh vědy 2024
Stánek Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (v rámci stáže z projektu Otevřená věda). In: Akademie věd ČR; PVA Expo Praha-Letňany. 30. 5. 2024.

Krajská konference 46. ročníku studentských prací SOČ
Screening environmentální kontaminace těžkými kovy v rekultivovaných lokalitách na Karvinsku. In: Krajská komise SOČ; Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava. 3. 5. 2024

Vzdělání pro budoucnost 2024
Tvorba didaktických pomůcek. In: Národní pedagogický institut, Svět vzdělání a Mensa Česko; ČVUT Praha. 23. 3. 2024

Badatelská konference 2023
Mapping biodiversity on revegetated areas in the vicinity of Karviná using Hessian method. In: TEREZA o. p. s.; Badatelská konference 2023, PřF UK. 26. 5. 2023. 

GLOBE Games 2019
Ve kterém rybníce je více života? Herbář - vegetace v okolí lokality Olšinské rybníky na Karvinsku. In: TEREZA o. p. s.; GLOBE Games 2019, Gymnázium Kadaň. 1. 6. 2019.

GLOBE Games 2019
Je stojatá voda neměnná? Hydrologický monitoring vodní plochy Lodičky v Karviné. In: TEREZA o. p. s.; GLOBE Games 2019, Gymnázium Kadaň. 31. 5. 2019.


Workshopy a zvané přednášky

Workshop
(v rámci konference Vzdělání po budoucnost 2024) Tvorba didaktických pomůcek prakticky. In: Vzdělání pro budoucnost 2024. 23. 3. 2024.

Vyžádaný host
(na pozvání krajské koordinátorky podpory nadání Ing. Martiny Čaputové) Kulatý stůl krajské sítě podpory nadání. In: NPI Ostrava. 15. 11. 2023.

Workshop
(na pozvání Lucie Korhelové) Přírodní vědy na Darkovském moři - setkání pro nadané děti a jejich rodiče. In: Darkovské moře Karviná. 17. 6. 2023.

Vyžádaný host
(na pozvání Lucie Korhelové) Jak přistupovat k nadaným dětem a rozvíjet jejich potenciál. In: Kulturní a společenské středisko Český Těšín. 21. 4. 2023. 


Články

Článek
Učitel musí environmentální výchovou sám žít. In: Učitelský měsíčník 6/2024; příloha "Učíme pro planetu". 11. 6. 2024.

Zpráva
Změna podpory školního stravování pro rok 2024. In: Pedagogicke.info. 28. 12. 2023.

Otevřená výzva
Petice za školní obědy pro potřebné děti (bez podmínek). Spoluautor: Radana Šimčíková. In: Petice.com. 28. 12. 2023.

Článek
Bezpečné prostředí ve škole a školní šikana. In: Učitelské listy. 6. 12. 2023. 


Organizované přednášky

21. 4. 2023
Olinium Chemistry - popularizace chemie. In: Gymnázium Karviná. Řečník: Olga Ryparová.


Členství v organizacích

Leden 2024 - dosud
Člen studentské organizace, výbor Vzdělávací politika. Česká středoškolská unie.

Září 2022 - září 2023
Člen studentské organizace. Mládežnická rada Karviná.


Účast v projektech

Březen 2024 - nyní
Spolupráce: MAP Ostrava. In: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava.

Listopad 2023 - nyní
Spolupráce: Krajská síť podpory nadání. In: NPI Ostrava.

Září 2022 - leden 2024
Člen redakční rady: Školní redakce a mediální tým. In: Gymnázium Karviná.

Září 2022 - červen 2023
Člen studentského týmu: POHO 2030 - proměna pohornické krajiny na Karvinsku. In: POHO 2030 a Gymnázium Karviná.

Září 2022 - červen 2023
Člen environmentálního týmu: Ekoškola. In: Ekoškola a Gymnázium Karviná.

Září 2018 - červen 2023
Člen badatelského týmu: GLOBE (Global Learnings and Observations to Benefit the Environment). In: The GLOBE Program a Gymnázium Karviná.


Soutěže a ocenění

19. května 2024 Středoškolák roku, celostátní soutěž, bez rozlišení kategorií: TOP100. Pořadatel: Pro středoškoláky, z. s. (www.prostredoskolaky.cz)

15. května 2024 KSICHT, celostátní soutěž, bez rozlišení kategorií: 57. ze 439 účastníků, úspěšnost 49.8 %, řešitel. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

3. května 2024 Středoškolská odborná činnost: krajské kolo, obor č. 8 (ochrana a tvorba životního prostředí), 1. místo. Pořadatel: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava.

21. března 2023 Středoškolská odborná činnost: úspěšná obhajoba Středoškolské odborné činnosti v rámci školního kola.

24. ledna 2024 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za organizační zajištění DOD a reprezentaci školy na chemické olympiádě a za organizační výpomoc při oslavách 70. výročí školy.

4. ledna 2024 Chemická olympiáda, kategorie B, krajské kolo: 6. místo. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

13. října 2023 Přírodovědný klokan, kategorie Junior: 100/120 bodů, 10. místo v ČR, 1. místo ve škole. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

26. června 2023 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za úspěšnou reprezentaci školy v fyzikální soutěži, za reprezentaci školy na Badatelské konferenci a za aktivní účast v projektu GLOBE a za aktivity v rámci POHO 2030 a práci pro školní redakci.

23. května 2023 IBIS - Interaktivní biologický seminář, celostátní soutěž, bez rozlišení kategorií: úspěšný řešitel. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

8. května 2023 KSICHT, celostátní soutěž, bez rozlišení kategorií: 59. ze 490 účastníků, úspěšnost 52 %, úspěšný řešitel. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

26. dubna 2023 Fyzikální olympiáda, kategorie D, krajské kolo: 14. místo, úspěšný řešitel, pochvalné uznání. Pořadatel: SVČ Ostrava.

12. dubna 2023 Chemická olympiáda, kategorie C, krajské kolo: úspěšný řešitel. Pořadatel: SPŠCH akademika Heyrovského Ostrava.

Únor 2023 Dramawettbewerb - Fremdspracheninstitut, krajské kolo: úspěšný účastník. Pořadatel: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity.

27. ledna 2023 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za pomoc při realizaci Dne otevřených dveří a výstavy Paměť národa a za účast na vánočním vystoupení v Novém domově.

20. ledna 2023 Badatelská soutěž katedry chemie, krajské kolo: 1. místo. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

30. června 2022 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za aktivní účast na projektech v rámci programu GLOBE a organizaci školní kampaně třídění odpadu.

11. dubna 2022 Biologická olympiáda, kategorie C, okresní kolo: 4. místo. Pořadatel: SVČ Juventus.

29. března 2022 Chemická olympiáda, kategorie D, krajské kolo: 2. místo. Pořadatel: Gymnázium Matiční.

13. listopadu 2020 Přírodovědný klokan, kategorie Kadet, okresní kolo: 1. místo. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

26. června 2019 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za aktivní účast na environmentálních projektech a reprezentaci školy na GLOBE Games 2019.

29. května 2018 Pythagoriáda, okresní kolo: úspěšný řešitel. Pořadatel: SVČ Juventus.

PLAKÁTY A POZVÁNKY

Zde naleznete plakáty a pozvánky na některé akce, kterých jsem se účastnil nebo se budu účastnit.

ZPĚTNÉ VAZBY

Školní rok 2023/2024 (výběr)