MICHAL ŠEVČÍK

Curriculum Vitae

PROFESNÍ PRAXE

Srpen 2023 - leden 2024 Vývojový pracovník učebnic a pracovních sešitů. Nakladatelství TAKTIK.

Duben 2023 - dosud Autor didaktických metod. Jak učit přírodní vědy.


DOBROVOLNICTVÍ

Prosinec 2022 - dosud Dobrovolník v sociálních službách. Dobrovolnické centrum ADRA Havířov.

Listopad 2022 - prosinec 2022 Studentský dobrovolník. Paměť národa.


VZDĚLÁNÍ

Září 2018 - dosud Všeobecné osmileté gymnázium. Gymnázium Karviná.


STÁŽE

Leden 2024 - dosud Otevřená věda: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Listopad 2022 - prosinec 2023 Středoškolská odborná činnost: PřF Ostravské univerzity.


CERTIFIKÁTY, SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Únor 2024 Univerzita Palackého: International Masterclass in Particle Physics, ATLAS Z-Path 2024.

Červen 2023 ČVUT v Praze, Město Karviná: ARV - Energetika a udržitelnost.

Květen 2023 UK v Praze: KSICHT - Korespondenční seminář z chemie.


Duben 2023
Ekoškola: Kampaň obyčejného hrdinství

Březen 2023 Univerzita Palackého: International Masterclass in Particle Physics, ATLAS Z-Path 2023.

Duben 2022 Cambridge Assessment English: Preliminary English Test, B1.

Duben 2021 Cambridge Assesment English: Key English Test, B1.

Červen 2019
GLOBE Games: Důlní činnost a rekultivace.


PUBLIKACE A ČLÁNKY

Článek Proč dnešní škola pořád nemá daleko ke skanzenu z doby cara Klacka?. Spoluautor: Helena Zitková. In: Seznam Médium. 25. 2. 2024.

Odborná práce Screening environmentální kontaminace těžkými kovy v rekultivovaných lokalitách na Karvinsku. In: Středoškolská odborná činnost. 30. 1. 2024.

Spoluautor učebnice Můj badatelský zápisník z přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. ISBN: 978-80-7563-692-8. In: Vydavatelství TAKTIK. 2024.

Otevřená výzva Petice za školní obědy pro potřebné děti (bez podmínek). Spoluautor: Radana Šimčíková. In: Petice.com. 28. 12. 2023.

Zpráva Změna podpory školního stravování pro rok 2024. In: Pedagogicke.info. 28. 12. 2023.

Článek Bezpečné prostředí ve škole a školní šikana. In: Učitelské listy. 6. 12. 2023.

Účast na konferenci Podpora nadaných žáků. In: Kulatý stůl, NPI Ostrava. 15. 11. 2023

Účast na konferenci Mapping biodiversity on revegetated areas in the vicinity of Karviná using Hessian method. In: Badatelská konference 2023, PřF UK. 26. 5. 2023.

Zvaná přednáška Jak přistupovat k nadaným dětem a rozvíjet jejich potenciál. In: Český Těšín. 21. 4. 2023.

Účast na konferenci Herbář - vegetace v okolí lokality Olšinské rybníky na Karvinsku. In: GLOBE Games 2019, Gymnázium Kadaň. 1. 6. 2019.

Účast na konferenci Hydrologický monitoring vodní plochy Lodičky v Karviné. In: GLOBE Games 2019, Gymnázium Kadaň. 31. 5. 2023.


ORGANIZOVANÉ PŘEDNÁŠKY

21. 4. 2023 Olinium Chemistry - popularizace chemie. In: Gymnázium Karviná. Řečník: Olga Ryparová.ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Leden 2024 - dosud Člen studentské organizace, výbor Vzdělávací politika. Česká středoškolská unie.

Září 2022 - září 2023 Člen studentské organizace. Mládežnická rada Karviná.ÚČAST V PROJEKTECH

Listopad 2023 - nyní Spolupráce: Krajská síť podpory nadání. In: NPI Ostrava.

Září 2022 - nyní Člen redakční rady: Školní redakce a mediální tým. In: Gymnázium Karviná.

Září 2022 - červen 2023 Člen studentského týmu: POHO 2030 - proměna pohornické krajiny na Karvinsku. In: POHO 2030 a Gymnázium Karviná.

Září 2022 - červen 2023 Člen environmentálního týmu: Ekoškola. In: Ekoškola a Gymnázium Karviná.

Září 2018 - červen 2023 Člen badatelského týmu: GLOBE (Global Learnings and Observations to Benefit the Environment). In: The GLOBE Program a Gymnázium Karviná.


Září 2022 - duben 2023 Spolupráce: Jen Já, podpůrná komunita (vzdělávací večery a přednášky o vzdělávání a učení). In: komunitní projekt Jen Já.

Říjen 2020 - prosinec 2021 Zakladatel projektu: Help for Students, podpůrná komunita. In: komunitní projekt Help for Students.


SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

24. ledna 2024 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za organizační zajištění DOD a reprezentaci školy na chemické olympiádě a za organizační výpomoc při oslavách 70. výročí školy.


4. ledna 2024
Chemická olympiáda, kategorie B, krajské kolo: 6. místo. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

13. října 2023 Přírodovědný klokan, kategorie Junior: 100/120 bodů, 10. místo v ČR, 1. místo ve škole. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

26. června 2023 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za úspěšnou reprezentaci školy v fyzikální soutěži, za reprezentaci školy na Badatelské konferenci a za aktivní účast v projektu GLOBE a za aktivity v rámci POHO 2030 a práci pro školní redakci.

8. května 2023 KSICHT, celostátní soutěž, bez rozlišení kategorií: 59. ze 490 účastníků, úspěšnost 52 %, úspěšný řešitel. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

26. dubna 2023 Fyzikální olympiáda, kategorie D, krajské kolo: 14. místo, úspěšný řešitel, pochvalné uznání. Pořadatel: SVČ Ostrava.

12. dubna 2023 Chemická olympiáda, kategorie C, krajské kolo: úspěšný řešitel. Pořadatel: SPŠCH akademika Heyrovského Ostrava.

Únor 2023 Dramawettbewerb - Fremdspracheninstitut, krajské kolo: úspěšný účastník. Pořadatel: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity.

27. ledna 2023 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za pomoc při realizaci Dne otevřených dveří a výstavy Paměť národa a za účast na vánočním vystoupení v Novém domově.

20. ledna 2023 Badatelská soutěž katedry chemie, krajské kolo: 1. místo. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

30. června 2022 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za aktivní účast na projektech v rámci programu GLOBE a organizaci školní kampaně třídění odpadu.

11. dubna 2022 Biologická olympiáda, kategorie C, okresní kolo: 4. místo. Pořadatel: SVČ Juventus.

29. března 2022 Chemická olympiáda, kategorie D, krajské kolo: 2. místo. Pořadatel: Gymnázium Matiční.

4. března 2022 Chemická olympiáda, kategorie D, okresní kolo: 3. místo. Pořadatel: ZŠ 1. Máje Havířov.

13. listopadu 2020 Přírodovědný klokan, kategorie Kadet, okresní kolo: 1. místo. Pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

26. června 2019 Gymnázium Karviná: ocenění, pochvala ředitele školy: za aktivní účast na environmentálních projektech a reprezentaci školy na GLOBE Games 2019.

29. května 2018 Pythagoriáda, okresní kolo: úspěšný řešitel. Pořadatel: SVČ Juventus.