HELENA ZITKOVÁ

Curriculum Vitae

                                                                      Foto: archiv H. Zitkové, Public Domain

Profesní praxe:

2013 - dosud akademický pracovník, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky

2016 – dosud odborný didaktický poradce pro anglický jazyk a osobnostně-sociální výchovu na 1. stupni ZŠ, Svět vzdělání, z.s.

2016 – dosud lektor kurzů a seminářů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků (spolupráce s: KKIVI Hradec Králové; Vzdělávací centrum Hello, Ostrava; KVIC Opava; vzdělávací agentura Descartes Agency, v.o.s.; Mensa ČR; Svět vzdělání, z.s., Prostějov; Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín; NPI Hradec Králové)

2018 - dosud programová ředitelka konferencí Vzdělání pro budoucnost. Organizátor: Mensa ČR, Svět vzdělání z.s., Nakladatelství Fraus a Národní pedagogický institut ČR.

2020 - dosud odborná spolupráce na výukovém programu EnglishMe!, Vitware s.r.o.


2018 – 2021 lektor anglického jazyka ve třídách Světa vzdělání, z.s. na ZŠ Staňkova, Pardubice

2018 – 2020 učitel anglického jazyka na I. stupni, ZŠ Staňkova, Pardubice

2008 - 2011 učitel anglického jazyka a obchodní angličtiny, Obchodní akademie, Pardubice

2007 - 2008 učitel anglického jazyka a hudební výchovy, ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice

2000 - 2001 překladatel a asistent, Překladatelský servis Skřivánek, Pardubice

1999, 2000 turistický průvodce a delegát ve Španělsku pro CK Jilisttour

od r. 1997 lektor anglického jazyka pro firmy a soukromé osoby (spolupráce s: VCES, a.s., Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na Obchodní akademii v Pardubicích, Dopravní podnik města Pardubic, a.s., ELI jazykový institut v Praze, Český Telecom, a.s., Grafické studio 4A, Klub Polabiny IV., Česká spořitelna, a.s., DDM Delta Pardubice)

Oblasti profesního zájmu:

Osobnostně-sociální rozvoj, Obecná pedagogika a didaktika, Didaktika anglického jazyka, Profesní příprava budoucích učitelů a učitelská praxe

Vzdělání:

2010 - 2013 Doplňkové studium Učitelství anglického jazyka pro střední školy (způsobilost k výuce dalšího předmětu), Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

2011 – 2012 Doplňkové pedagogické studium (učitelství odborných předmětů pro střední školy), Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

2007 - 2011 doktorské studium oboru Pedagogika (Ph.D.), Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

2002 - 2004 magisterské studium oboru Sociální pedagogika (Mgr.), Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

1999 - 2002 bakalářské studium oboru Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

1996 - 1999 bakalářské studium oboru Učitelství anglického jazyka pro základní školy (Bc.), Univerzita Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií

Certifikáty a osvědčení:

Linka bezpečí - Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím (2024, 16 hodin)

Paleťáci z.s - Seberozvojový improvizační kurz Improve Yourself (2022, 36 hodin)

Asociace mediátorů České republiky - Řešení konfliktu technikou mediace (2019, 100 hodin)

Channel Crossings - Metodologie výuky formou CLIL s využitím sady výukových materiálů Labyrinth (2016)

Oxford Professional Development – Skills for Effective Communication at Work (webinar, 2014), Teaching English: Secondary Schools – ICT in English Language Teaching (2012), Development of Oral and Writing Skills of Learners (2012), Teaching Listening and Reading Skills (2012), Solutions Days: Autonomy Teaching and Evaluation – Learning Styles and Strategies (2012), Motivation for Maturita, Structuring Success for Maturita Writing (2010)

Metodica - Aplikace metody simulačních her ve výuce cizích jazyků (2010)

Centrum celoživotního vzdělávání - Atmosféra a klima školy- komunikace a řešení konfliktů (2010), Týmová spolupráce (2009), Zážitková pedagogika (2009)

Waldorfská škola Pardubice - Kurz waldorfské pedagogiky (2005)

Zvané přednášky a vystoupení:

přednáška "Modern Teacher." Inspiration Day - English Language Conference, 4.4.2023. Organizátor: Gymnázium Jihlava. Spolulektor: Mgr. Marek Vít

přednáška "Klíče k bezpečnému prostředí." Safe Space 2023. Pražské kreativní centrum, 25. 3. 2023. Organizátor: AFS Mezikulturní programy. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká

vedení odborně zaměřeného setkání rodičů žáků ZŠ na téma "Rodičovské schůzky trochu jinak se zaměřením na spolupráci rodiny a školy při evaluaci žáků" v rámci projektu Šablony 2020 - podpora výuky, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015357", Heřmanův Městec, 20.5.2021. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

přednáška "Znáte odpověď?" PREF - Prague Education Festival 2019, Průmyslový palác, Praha, 14. 11. 2019. Organizátor: Mediální dům Economia. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

přednáška "Rodičovské schůzky trochu jinak." PREF - Prague Education Festival 2019, Průmyslový palác, Praha, 16. 11. 2019. Organizátor: Mediální dům Economia. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

přednáška "Hodnocení žáků v současné škole" na pozvání Ing. Tomáše Blumensteina. Konference Mensa pro rozvoj nadání 2017. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 20.3.2017. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

Rozhovory v médiích:

Helena Havranová. Povinné domácí úkoly jsou silným mocenským nástrojem. A to je špatně. Edunaco. 3.4.2024. 

Za pět minut dvanáct - Jsou domácí úkoly přežitkem, nebo nedílnou součástí výuky? TV NOVA. 28.1.2024.

Renata Kuková. Téma dne: Domácí úkoly. Rádio Impuls. 11.10.2023

Jasnýma očima - vstupy Co nevíte o škole. Dobré ráno s Českou televizí. 10.10.2023 

Lucie Kocurová. Zákaz pití při hodině nebo tepláků ve škole. Co si učitel může a nemůže dovolit k dětem. Eduzín - Magazín o všem podstatném ve vzdělávání. 26.9.2023 

Daniel Pacek. Nedělejme ze žáků stroje. Magazín MF Dnes, číslo 17, 27.4.2023.

Lucie Rybová. Děti nechtějí být líné, dobrovolné úkoly jim pomohou objevit potenciál. Eduzín - Magazín o všem podstatném ve vzdělávání. 10.4.2023 

Markéta Hronová. Domácí úkoly? Ano, ale málo a neznámkovat, myslí si ministerstvo. Školám rozešle manuál. Hospodářské noviny. 29.3.2023. 

Daniela Písařovicová. Povinné domácí úkoly jsou protiprávní. Učitel má děti pro předmět nadchnout, říká Zitková. DVTV. 27. 3. 2023. 

Lucie Rybová. Povinné domácí úkoly jsou protizákonné. Nechci zákaz, ale dobrovolnost, říká iniciátorka. Magazín Reportér, 22. 3. 2023. 

Ondřej Wolf. Zrušte povinné domácí úkoly, žádá petice. To nejde, tvrdí ředitelka základky. Český rozhlas Pardubice, 20.3.2023. 

Petr Vaňous. Povinné domácí úkoly jsou diskriminační, tvrdí výzva. Změňte to, žádá ministra. Deník.cz. 11.3.2023. 

Lucie Rybová. Školy nemají právo vyžadovat domácí úkoly, říká iniciátorka otevřené výzvy. Reportér Premium. 7.3.2023 

Lucie Rybová. Život celé rodiny se zúžil na domácí úkoly, podle právníků navíc nezákonných. Eduzín - Magazín o všem podstatném ve vzdělávání. 28.2.2023 

CNN Prima NEWS. Hraba: Rušit domácí úkoly je nesmysl. Učitelé často hodnotí jen poslušnost, oponovala Zitková. Zprávy PLUS, 27.2.2023.

Jana Rychterová. Pedagožka Helena Zitková a koučka Hana Vykoupilová v Klubu Rádia Junior. Klub Rádia Junior - Český rozhlas Praha. 18.1.2022. 

Jana Kobylinská. Zdravé sebevědomí, kritické myšlení. Jak připravit děti na život. Apetýt - Český rozhlas Brno. 3.12. 2021. 

Renata Kučerová. Na společné cestě. Psychologie Dnes, 27(11), listopad 2021. 

Publikační činnost:

Monografie:

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová, H. (2021) Připravte děti na život. Rozvoj soft-skills pro každého. BizBooks. 216 s.

Zitková, Helena, Černá, Monika a Olga Zelinková. (2020) Dyslexie. Zaostřeno na angličtinu. Nakladatelství Pasparta. 158 s.

Zitková, Helena. (2014) Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol. Univerzita Pardubice. 181 s.

Kapitola v monografii:

Zitková, Helena a Marek Vít. (2023) "The Socioemotional Aspect of Classroom Climate in Songbased EFL Classes" In Contemporary Challenges in Education. Paradoxes and Illuminations. Voices from the classroom, edited by Vana Chiou, V., Geunis, L., Holz, O.,  Ertürk, N. O.,  Ratkowska-Pasikowska, J. and Shelton, F. (eds.), vol. 3, pp. 382-394. Waxmann.

Zitková, Helena a Marek Vít. (2022) "Song-Based Gap-Fill Tasks in ELT." In Huschová, P., Keplová, K. a Zitková, H. (eds.) Pushing the Boundaries, pp. 121-130. University of Pardubice. Online: https://e-shop.upce.cz/epub/9007421/

Články ve vědeckých časopisech a sbornících:

2021 - 2023

Zitková, Helena a Jaroslav Myslivec. (2023) 'Test Assessment: Grading Practice (A Comparison Study of Preservice English Teachers and Inservice English Teachers in the Czech Republic)' In ICNAEducation 7th International Conference on New Approaches in Education. Conference Proceedings. Barcelona, p. 18–37. DOI: https://www.doi.org/10.33422/7th.icnaeducation.2023.09.002 Dostupné na: https://www.dpublication.com/abstract-of-7th-icnaeducation/29-ion7-3789/

Zitková, Helena a Karel Rýdl. (2023) "K problematice tělesných trestů ve vývoji rodinné výchovy a školního vzdělávání." Pedagogika, r. 73(3), s. 347-368. DOI: https://doi.org/10.14712/23362189.2023.2701. Dostupné na: https://ojs.cuni.cz/pedagogika/issue/view/278

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2022) Smysluplné konzultace dítě–rodič–učitel. Pedagogika, 72(2), 2022, s. 301–314. DOI: https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2064. Online: https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/2064/1703

Zitková, Helena. (2022) Tresty ve výchově pohledem budoucích učitelů na počátku jejich přípravného vzdělávání. In Zaťková, T. Š. a Michvocíková, V. (eds.) Pedagogica Actualis XIII. - Vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy. Sborník vědeckých studií. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. s. 363 -377. 

Zitková, Helena. (2021) Assessment and Grading - Perception of Pre-Service English Teachers. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Univerzita Hradec Králové. 8(1-2), s. 31-55. 

2011 - 2020

Zitková, Helena a Marek Vít. (2016) Singing with The Beatles. Teaching Together, Learning Togehter. English Language Teaching Ideas, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2016, 1, s. 142-148. 

Zitková, Helena a Marek Vít. (2016) Popular Songs in the English Classroom in Czech Lower-Secondary and Secondary Education. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Univerzita Hradec Králové. 3 (1), s. 138-141.

2008 - 2010

Zitková, Helena. (2010) Prvotní osvojování sociálních dovedností dětí v současné rodině. In Papšo, P., Švrčinová, L. a Hoferková, S. (eds.) Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II. Sborník z mezinárodní vědecké konference, konané 10.-11. června 2010 v Banské Bystrici. Banská Bystrica. s. 204-206. 

Zitková. Helena. (2010) Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základní školy. Dílčí výsledky výzkumné sondy. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference, konané 23. listopadu 2009. Olomouc: Votobia, s. 392-396. 

Zitková, Helena. (2009) Činnost probační a mediační služby. In Kadlec, T. a Nováková, Z. (eds.) Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Recenzovaný sborník z konference, konané 19. března 2009 v Olomouci. Olomouc. s. 223-231. 

Zitková, Helena. (2009) Zamyšlení nad uplatnitelností myšlenek Ellen Keyové ve škole 21. století. In Sychrová, A. a Moravcová, I. aj. (eds.) Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století dítěte podle Ellen Keyové. Sborník ze II. symposia o vývoji sociální pedagogiky konaného 16. dubna 2009. FF Univerzita Pardubice. s. 89-92. 

Zitková, Helena. (2008) Rozvoj sociálních dovedností. In Vašťatková, J. a Fiala, B. (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Sborník příspěvků z VI. ročníku konference, konané 10. prosince 2008. Olomouc: Votobia. s. 327-329. 

Články v odborných časopisech pro pedagogy:

2023

Zitková, Helena; Hezká, Martina a Kristýna Zrůstová. (2023) Emoce ve škole. Třídní učitel a vedení třídy. (II. čtvrtletí). s. 34-36.

Zitková, Helena. (2023) Domácí úkoly v moderní škole. Učitelské listy. 16.1.2023. Online: https://www.ucitelske-listy.cz/2023/01/helena-zitkova-domaci-ukoly-v-moderni.html

2021 - 2022

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2022). Krok za krokem tandemovou výukou. Třídní učitel a vedení třídy. (IV. čtvrtletí). s. 14-15.

Zitková, Helena; Hezká, Martina a Kristýna Zrůstová. (2022) Šest klíčů k bezpečnému a podnětnému prostředí pro učení. Prevence - časopis pro školní praxi. 19(1), s. 26-29. 

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Objevte kouzlo soft skills z nevšední perspektivy a proleťte se balónem. Komenský - Odborný časopis pro učitele základní školy. 146 (1), s. 36 - 39. Online: https://www.ped.muni.cz/komensky/clanky/odhalte-kouzlo-soft-skills-z-nevsedni-perspektivy-a-prolette-se-balonem

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2021) Učitel nezmění systém, ale "zdánlivé" maličkosti změnit může. Prevence - časopis pro školní praxi. 18(3), s. 30-32. 

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Úspěch není náhoda, můžeme mu pomoci, pokud víme, jak na to. Třídní učitel a vedení třídy. (III. čtvrtletí). s. 34-35. 

Zitková, Helena; Rýdl, Karel a Martina Hezká. (2021) Jak na užitečné hodnocení ve škole aneb Malá metodika hodnocení. Komenský - Odborný časopis pro učitele základní školy. 145 (4), s. 42 - 49. Online: https://webcentrum.muni.cz/media/3358522/komensky_145_04_tisk-2.pdf

2011 - 2020

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2020) Individualizované a personalizované dobrovolné "domácí úkoly". Třídní učitel a vedení třídy. (II. čtvrtletí). s. 12-13.

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2019) Domácí úkoly. Třídní učitel a vedení třídy. (IV. čtvrtletí). s. 14-17. 

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2019) Zahraniční spolupráce se základní školou aneb "A pojedeme do Švédska!" Třídní učitel a vedení třídy. (1). s 21-23. 

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2019) Spolupráce se školním psychologem. Třídní učitel a vedení třídy. s. 10-11. 

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2018) Rodičovské schůzky trochu jinak. Třídní učitel a vedení třídy, 2 (3),  s. 32-37.

Ostatní články:

2023

Zitková, Helena. (2023) Jak přistupovat k dobrovolným domácím úkolům. Aktualne.cz - Chytré Česko. 19.5.2023. Online: https://blog.aktualne.cz/blogy/chytre-cesko.php?itemid=45074

Zitková, Helena a Marek Vít. (2023) Songs and Idioms. Help for English. 1.5.2023. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2023050101-songs-and-idioms

Zitková, Helena a Marek Vít. (2023) The Soundtrack of my Life. Help for English. 29.1.2023. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2023011101-the-soundtrack-of-my-life

Zitková, Helena. (2023) Je škola bez vysvědčení sci-fi, nebo cesta ke kvalitnímu vzdělání? Seznam Zprávy, 24.1.2023. Online: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-komentar-je-skola-bez-vysvedceni-sci-fi-nebo-cesta-ke-kvalitnimu-vzdelani-223924

2021 - 2022

Zitková, Helena a Marek Vít. (2022) Halloweenská dvouhodinovka. Help for English. 23.10.2022. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2022102301-halloweenska-dvouhodinovka

Zitková, Helena a studenti učitelství na Univerzitě Pardubice (2022) Proč děti nechodí rády do školy - očima budoucích učitelů. Aktuálně.cz – Chytré Česko. 18.7.2022. Online: https://blog.aktualne.cz/blogy/chytre-cesko.php?itemid=43084

Zitková, Helena (2022) Rodiče by po škole měli chtít zrušení známek a povinných domácích úkolů. Eduzín - Magazín o všem podstatném ve vzdělávání. 19.6.2022. Praha: Eduin. Online: https://eduzin.cz/wp/2022/06/19/helena-zitkova-rodice-by-po-skole-meli-chtit-zruseni-znamek-a-povinnych-domacich-ukolu/

Zitková, Helena. (2022) Žádné známky, tresty, domácí úkoly. Změňme naše školy. Deník N. 4(72), s. 14-15., 12.4.2021. Praha: N media a.s. Online: https://denikn.cz/857572/zadne-znamky-tresty-ani-domaci-ukoly-zmenme-nase-rigidni-skoly-ted-je-k-tomu-dobra-prilezitost/

Zitková, Helena. (2022) Proč nejsou naše školy progresivní? - Kdo zná odpověď? Aktuálně.cz – Chytré Česko. 15.3.2022. Online: https://blog.aktualne.cz/blogy/chytre-cesko.php?itemid=42239

Zitková, Helena, Hezká, Martina a Marek Vít. (2021) Tandemová výuka. Koncept vytvořený v rámci projektu Mensy ČR - Škola4. Realizace aktivit v rámci projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Online: https://www.tblumen.cz/download/Mensa/Skola4_TandemovaVyuka_ZitkovaHezkaVit.pdf

Zitková, Helena. (2021) Nepřinesl jsi domácí úkol, dostaneš pětku. Deník N. 3(238), s. 12-13. 10.12.2021. Praha: N media a.s. Online: https://denikn.cz/764939/neprinesl-jsi-domaci-ukol-dostanes-petku-jenze-tudy-by-cesta-vest-nemela/

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2021) Má se ve školách známkovat, či přejít na jiné hodnocení? Deník N. 3(206), s. 13, 25.10.2021. Praha: N media a.s. Online: https://denikn.cz/733508/znamky-se-k-modernim-zpusobum-vyuky-nehodi/

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2021) Smysluplné hodnocení pro školu 21. století. Koncept vytvořený v rámci projektu Mensy ČR - Škola4. Realizace aktivit v rámci projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Online: https://www.skola4.cz/Skola4_Zitkova_Hezka_SmysluplneHodnoceni.pdf

Zitková, Helena a Marek Vít. (2021) Helping Cinderella. Help for English. 15.4.2021. Online:  https://www.helpforenglish.cz/article/2021090902-helping-cinderella

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Jak udržovat duševní zdraví své i našich dětí v době plné změn. Metodický portál RVP.CZ. 21.7.2021. Online: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/22866/JAK-UDRZOVAT-DUSEVNI-ZDRAVI-SVE-I-NASICH-DETI-V-DOBE-PLNE-ZMEN.html/

Zitková, Helena a Marek Vít. (2021) Hedgelephant aneb popletená zvířata. Help for English. 15.4.2021. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2021041404-hedgelephant-aneb-popletena-zvirata

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Týden duševní pohody v ne-online i online škole. Aktuálně.cz – Chytré Česko. 14.4.2021. Online: https://blog.aktualne.cz/blogy/chytre-cesko.php?itemid=39570

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Tree House. Představte si svůj úspěch a máte k němu otevřenou cestu. Help for English. 1.4. 2021. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2021040102-tree-house

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Balloon Voyage. Duševní pohoda (nejen) ve škole. Help for English. 19.3.2021. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2021031904-balloon-voyage

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Online není totéž co offline. Učitelské noviny. 124 (10). 9.3.2021.

Zitková, Helena a Hana Vykoupilová. (2021) Rainbow Relaxation. Duševní hygiena ve škole. Help for English. 15.2.2021. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2021021503-rainbow-relaxation

Zitková, Helena a Marek Vít. (2021) Mandala - poslechová aktivita pro děti. Help for English. 8.2.2021. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2021012501-mandala-poslechova-aktivita-pro-deti

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2021) Audio-orální příprava. Jak na angličtinu ve škole v prvních třech ročnících. Help for English. 30.1.2021. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2021013001-audio-oralni-priprava-jak-na-anglictinu-u-malych-deti

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2021) Závěrečné pololetní hodnocení žáků. Aktuálně.cz – Chytré Česko. 7.1.2021. Online: https://blog.aktualne.cz/blogy/chytre-cesko.php?itemid=38584

2015 - 2020

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2020) Není čas to už pochopit? Zamyšlení nad doporučením ministerstva školství. Aktuálně.cz – Chytré Česko. 9.4.2020. Online: https://blog.aktualne.cz/blogy/chytre-cesko.php?itemid=36464

Zitková, Helena a Marek Vít. (2020) Which is greater?. Help for English. 7.3.2020. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2020030601-which-is-greater

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2019) Štafeta strachu aneb Co může ovlivňovat učení ve škole, aniž bychom si to uvědomovali. Aktuálně.cz – Chytré Česko. 20.11.2019. Dostupné na https://blog.aktualne.cz/blogy/chytre-cesko.php?itemid=35169

Zitková, Helena a Marek Vít. (2019) Connect the Dots. Help for English. 9.2.2019. Online: https://www.helpforenglish.cz/article/2019020801-connect-the-dots

Zitková, Helena a Martina Hezká. (2019) Vysokoškoláci učí na základce angličtinu. e-Zpravodaj Univerzity Pardubice. 15.1.2019. Online: Vysokoškoláci učí na základce angličtinu | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Zitková, Helena. (2016) Budoucí učitelé připravili pro žáky základních škol reálnou výuku. Zpravodaj Univerzity Pardubice. 84/2016. s. 28

Zitková, Helena. (2015) Mezinárodní výuka angličtiny pro děti z Benešovky. Radniční Zpravodaj města Pardubic. 2/2015. s. 11.

Editorská činnost:

Huschová, P., Keplová, K. a Zitková, H. (Eds.) (2022) Pushing the Boundaries. Enhancing Non-Native Learners´Communicative Competence. Pardubice: University of Pardubice. 

Recenze:

vyžádaná recenze: Červenková, Iva. (2018) Reflektovaná asistentská praxe. Učební textové pomůcky pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Ostrava. 101 s. 

vyžádaný recenzent pro odborný časopis Hradec Králové Journal of Anglophone Studies

Publikované recenze:

Málková, G. Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. Pedagogika. LXI (2). 2011. s. 194-195. 

Kolář, Z. a Šikulová, R. Hodnocení žáků. 2. doplněné vydání. Pedagogická orientace. Roč. 20, č. 1/2010. s. 130-132. 

Aktivní účast na konferencích:

zahraniční konference

IAI Vienna University Conference 2024. Vienna, 21.6.2024 (příspěvek: The Experience of Corporal Punishment in Schools) 

ICNAEducation: 7th International Conference on New Approaches in Education, Barcelona, Spain, 22-24.9.2023. (příspěvek: Test Assessment: Grading Practice - A Comparison Study of Preservice English Teachers and Inservice English Teachers in the Czech Republic; spoluautor Jaroslav Myslivec)

IPIE International Perspectives in Education 2022. Maria-Theresiacollege, Leuven, Belgium, 8.-9. 4. 2022. (příspěvek: Developing communicative competence in English through popular music; spoluautor Marek Vít)

Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2021 "Aktuálne trendy vo vzdelávaní v súčasnej spoločnosti a v kontexte trendov otvorenej vedy". Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 9. 12. 2021. (příspěvek: Tresty ve výchově pohledem studentů učitelství)

IAI Virtual Academic Conference. Skopje, 20. 5. 2020. (příspěvek: Song-Based Gap-Fill Tasks in ELT; spoluautor Marek Vít)

domácí konference

Vzdělání pro budoucnost 2024. Praha, Fakulta architektury ČVUT, 23. - 24.3.2024. (2 příspěvky: Efektivní komunikace mezi učitelem a rodičem a Podpora bezpečného prostředí na triádách na I. stupni ZŠ, spoluautorka Martina Hezká)

Online konference Umění jazyků. 2. - 10. 10. 2023. (2 příspěvky: Učení jazyků prostřednictvím populární hudby a Překlad ve výuce cizích jazyků, spoluautor Marek Vít)

Vzdělání pro budoucnost 2023. Praha, Novotného lávka, 22. - 23.4. 2023. (3 příspěvky: Hodnocení, které má smysl, spoluautorka Martina Hezká; Na pohodu: spokojený učitel = spokojené děti, spoluautorka Martina Hezká; Populární hudba v hodinách angličtiny, spoluautor Marek Vít)

Inspiration Day - English Language Conference. Gymnázium Jihlava, 4.4.2023. (4 workshopy na téma Using Popular Music in ELT, spoluautor Marek Vít)

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - Anglický jazyk. Národní pedagogický institut České republiky, Zlín, 10. 11. 2022. (2 příspěvky: Quality Feedback in ELT, spoluautor Marek Vít; Pronunciation Gym, spoluautor Marek Vít)

Vzdělání pro budoucnost 2021. Praha, Novotného lávka, 11. - 12.9. 2021. (3 příspěvky: Gamifikace školství jako medvědí služba, spoluautor Marek Vít; Domácí úkoly - jak by je chtěly děti, spoluautorka Martina Hezká; Rozvoj důležitých životních dovedností ve škole)

Englishbooks Day. Beroun 2019. (2 workshopy: Dirty English, spoluautor Marek Vít; Relax, Create and Learn!, spoluautor Marek Vít)

Anglophone Conference. Univerzita Hradec Králové, 2019. (příspěvek: Rebuilding student teachers´ preconcepts, spoluautor Irena Reimannová)

Vzdělání pro budoucnost 2019. Praha, Novotného lávka, 22. - 23.3. 2019. (2 příspěvky: Konstruktivismus na vlastní kůži, spoluautor Martina Hezká; Pojďme si zasoutěžit…, spoluautor Marek Vít)

Vzdělání pro budoucnost 2018. Praha, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, 2. - 3.3. 2018. (příspěvek: Zažité či přežité; spoluautor Marek Vít)

English Books Day. Beroun, 2017. (2 workshopy: Good Riddance – A Song in the English Classroom, spoluautor Marek Vít; Christmas Songs with Olive – the Other Reindeer, spoluautor Marek Vít)

English Books Day. Beroun, 2016. (workshop: Music in ELT; spoluautor Marek Vít)

Anglophone Conference. Univerzita Hradec Králové, 2016. (příspěvek: Popular Songs in the English Classroom in Czech Lower-Secondary and Secondary Education; spoluautor Marek Vít)

23. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu – Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Plzeň, 2015. (příspěvek: Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u studentů učitelství anglického jazyka)

2015 Shades of ELT. The 10th International and 14th National ATECR Conference. Uherské Hradiště, 4. - 6.9. 2015. (workshop: Teaching English through Music, spoluautor Marek Vít)

Anglophone Conference. Univerzita Hradec Králové, 2015. (příspěvek: Development of Future Language Teachers´ Professional Competence)

12th International Cultural Studies Conference & 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English – In/Outside the Frame. Pardubice, 2014. (příspěvek: Building Subject Content Knowledge of Student Teachers, spoluautorka Irena Reimannová)

22. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu - Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc, 2014. (poster: Budování znalosti obsahu u studentů učitelství anglického jazyka, spoluautorky Monika Černá a Irena Reimannová)

Další konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů – Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.; Akční pole sociální práce III. – Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.; Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století dítěte podle Ellen Keyové – Univerzita Pardubice, 2009.; Historické koncepty sociální pedagogiky – Univerzita Pardubice, 2008.; 16. konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy – Univerzita Hradec Králové, 2008.; Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů – Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

Spolupráce se školami:

Školení pro sborovny:

ZŠ Semice. Moderní školství. 2024. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká. 

ZŠ Kukleny, Hradec Králové. Tandemově o tandemu. 2023. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Otická, Opava. Smysluplné hodnocení ve škole a Triády se zaměřením na dítě. 2023. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Nový Bydžov. Učitelské tandemy aneb Spolupráce učitelů ve výuce. 2022. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm. Smysluplné hodnocení pro školu 21. století . 2022. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ 1. Máje, Havířov. Smysluplné hodnocení pro školu 21. století. 2022. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Baška. Smysluplné hodnocení pro školu 21. století. 2022. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Heřmanův Městec. Práva a povinnosti učitelů - Pojďme měnit zdánlivé maličkosti. 2022. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice. Konstruktivisticky laděný workshop. 2019. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Janáčkovo nám. 17, Krnov. Konstruktivisticky laděný workshop. 2019. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Komenského 68, Nový Jičín. Konstruktivisticky laděný workshop. 2019. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Englišova 82, Opava. Konstruktivisticky laděný workshop. 2019. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Provaznická 64, Ostrava Hrabůvka. Konstruktivisticky laděný workshop. 2019. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

ZŠ Horníkova, Brno. Osobnostní a sociální výchova. 2019.

Semináře a workshopy pro studenty a žáky:

vedení seminářů pro studenty 1. ročníků na Obchodní akademii T.G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí na téma (CZ)English. Kostelec nad Orlicí, 8. 9. 2024. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

projektový den se zaměřením na osobnostně-sociální rozvoj pro žáky 7. ročníku na ZŠ Vrbátky. Spolulektorka: Mgr. Hana Vykoupilová

realizace projektových dnů pro 9. ročníky na ZŠ Heřmanův Městec na téma Kariérové poradenství. Heřmanův Městec, říjen - listopad 2022 v rámci projektu Šablony III - zlepšení klimatu školy, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019881.

vedení seminářů pro studenty 3. ročníků na Obchodní akademii T.G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí na téma (CZ)English. Kostelec nad Orlicí, 26. 9. 2022. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

vedení workshopů pro studenty 3. ročníků na Obchodní akademii T.G.Masaryka v Kostelci nad Orlicí na téma Poskytování kvalitní zpětné vazby. Kostelec nad Orlicí, 25.4.2022. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

vedení semináře na téma Mentální trénink - Příprava na maturitu pro studenty maturitního ročníku Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, 13.1. 2022. Zpráva o semináři v tisku: https://orlicky.denik.cz/ctenar-reporter/doktorka-z-pardubicke-univerzity-zakum-originalne-radila-jak-zvladnout-maturitu.html

vedení workshopů pro studenty SŠ na téma Etika prostřednictvím angličtiny v rámci projektu "Etická výchova na obchodní akademii". Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, 22. 9. 2021. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

Zahraniční stáže:

2019 Universidade da Madeira, Funchal (v rámci programu Erasmus+)

2016 Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žilině (v rámci programu Erasmus+)

Lektorování a další aktivity:

2023 - 2024

přednáška pro veřejnost na téma To je dobrý učitel angličtiny. Ten naučí?! z Cyklu přednášek Univerzity volného času FF. Univerzita Pardubice, 21.3.2024.

partnerské zastoupení v rámci Konference k realizaci Strategie 2030+ na školách s názvem Festival dobré praxe škol Pardubického kraje. Pardubice, sál Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje a prostory NPI ČR Pardubice, 20.9.2023.

vedení semináře na letní škole pro učitele tříd Světa vzdělání z.s., Prostějov na téma Smysluplné hodnocení ve škole. Véska, 21. - 23.8.2023. Spolulektor: Martina Hezká. 

beseda pro veřejnost na téma Moderní přístupy k hodnocení aneb Hodnocení jako kvalitní zpětná vazba pro rodiče a děti. Sokoleč, zasedací síˇˇn Obecního úřadu, 8.6.2023.

2018 - 2022

spoluautorka a lektorka kurzu Moderní přístupy a metody ve vysokoškolském vzdělávání. Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice. Spolulektorka: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

vedení seminářů a workshopů na letní škole Hello pro učitele angličtiny na téma Pronunciation does not belong to the sidelines a Providing quality feedback in the English classroom. Rožnov pod Radhoštěm, 15. - 18.8. 2022. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

beseda pro veřejnost na Rodinném festivalu na téma Bezpečné prostředí - základní podmínka pro učení. Přelouč, 11. 6. 2022. Spolulektor: Mgr. Martina Hezká.

beseda pro veřejnost o inovativních a moderních metodách vzdělávání na základních školách, 21.1.2022, skautská klubovna Přelouč.

vedení seminářů na zimní škole pro učitele tříd Světa vzdělání z.s., Prostějov na téma Ideální prostředí pro učení a Diferenciace a gradované úlohy v hodinách angličtiny. Véska, 7. - 9. 1. 2022. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

vedení seminářů a workshopů na letní škole Hello pro učitele angličtiny na téma Angličtina prostřednictvím populární hudby aneb "Gap-fill" to není a Mluvíme anglicky s jistotou. Rusava, 16. - 19.8. 2021. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

vedení akreditovaného školení pro učitele (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov nad Kněžnou) na téma Jak učit žáky mluvit v angličtině s jistotou. 4. 6. 2021. Spolulektor: Mgr. Marek Vít.

spoluorganizátor konference In/Outside the Frame, 15th International Cultural Studies Conference & 4th International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English. Pardubice, 5. - 6. 11. 2020.

vedení akreditovaných školení s názvem Využití populárních písní v hodinách anglického jazyka pro agenturu Descartes agency v.o.s. - vzdělávání pro učitele akreditované MŠMT - Praha, Olomouc, Brno (2019-2020)

vedení akreditovaných školení pro učitele s názvem Využití populárních písní v hodinách anglického jazyka; Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Ostrava, Opava a Frýdek Místek. Spolulektor: Mgr. Marek Vít (2020)

lektorka workshopu Konstruktivistická výuka pro učitele základních škol v rámci Semináře Moderní didaktické metody a podpora individualizace výuky v Olomouci (Mensa ČR). 6. 1. 2019.

vedení seminářů pro učitele a ředitele základních škol na letním setkání v Bouzově pro Svět vzdělání, z.s. Prostějov (2019) na téma Zažité či přežité (spolulektor: Mgr. Marek Vít), Rodičovské schůzky trochu jinak (spolulektor: Mgr. Martina Hezká) a Osobnostní a sociální výchova na prvním stupni ZŠ (spolulektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.)

členka pracovní evaluační skupiny pro ZŠ Na Rovině (Třebosice) pod vedením prof. Karla Rýdla (2019)

vedení semináře pro učitele a ředitele základních škol na letním setkání v Bouzově pro Svět vzdělání, z.s. Prostějov na téma Osobnostní a sociální rozvoj (2018)

vedení akreditovaného vzdělávacího kurzu pro učitele s názvem Osobnostní a sociální rozvoj pro vzdělávací agenturu Descartes Agency v.o.s. (2018)

vedení akreditovaných vzdělávacích seminářů pro učitele s názvem Využití populárních písní v hodinách angličtiny pro agenturu Descartes Agency v.o.s. Spolulektor: Mgr. Marek Vít (2018)

Projekty:

2021 Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427. Recenzent materiálů.

2021 Inovace a rozvoj interaktivních výukových metod. IRF 2021/05. Projekt je součástí Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice. Hlavní řešitel.

2020 - dosud projekt Národního pedagogického institutu České republiky Fakulty doučují. Koordinátor Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

2020 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace nově akreditovaného bakalářského studijního programu Anglický jazyk. IRS 2020_006. Projekt je součástí Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice. Hlavní řešitel.

2019 Inovace studijních programů AJSP, AJOP a dvouoborů AJOP-Filozofie, AJOP-Religionistika, AJOP_Slavistická studia zemí Evropské unie. IRS 2019_021. Projekt je součástí Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice. Hlavní řešitel.

2018 Podpora profesní připravenosti budoucích pedagogických pracovníků. FV141803. Projekt realizovaný a financovaný Fondem vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Hlavní řešitel.

2018 Inovace studijních programů AJSP a AJOP. IRS 2018/039. Projekt je součástí Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice. Hlavní řešitel.

2017 Rozvoj profesní připravenosti studentů učitelství anglického jazyka. FV141703. Projekt realizovaný a financovaný Fondem vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Spoluřešitel.

2017 Inovace studijního programu AJSP: adaptační kurz + odborné exkurze do škol – 2. etapa. IRS 2017/021. Projekt je součástí Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice. Hlavní řešitel.

2016 Student-mentor-tutor III. FV141605. Projekt realizovaný a financovaný Fondem vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Spoluřešitel.

2015 Student-mentor-tutor: prohloubení spolupráce s praxí. FV141505. Projekt realizovaný a financovaný Fondem vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Spoluřešitel.

2014 Student-mentor-tutor: prohloubení spolupráce s praxí. FV Projekt realizovaný a financovaný Fondem vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Hlavní řešitel.

2010-2012 Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, reg. č. CZ 1.07./1.1.00/08.0012. Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přispěvatel.