Co možná o škole nevíte 

Důležité informace, o kterých se moc nemluví

Škola - co je dobré o ní vědět

Školu vnímám jako veřejnou instituci, která má poskytovat kvalitní služby svým klientům, tedy dětem a jejich rodičům. Prolínají se v ní tři světy - ten učitelský, rodičovský a dětský. 

Tyto stránky jsou určené zejména rodičům a učitelům, kterým záleží na kvalitním vzdělávání a celostním rozvoji osobnosti dětí. Jejich hlavním poselstvím je, že škola by měla být místem, kde si každý den děti mohou říct: "Mně se tady prostě líbí!"