TEXT PRO INSPIRACI

Základní potřeby dítěte

Tento text využijete jako vzor v případě, kdy není Vašemu dítěti v průběhu vyučování dovoleno dojít si na záchod či se napít. Pravý důvod tohoto zvláštního počínání, tedy potřeby někomu zakazovat naplňování těch nejzákladnějších potřeb, ví jen učitel sám. Zajímavé ovšem je, že se to často děje pouze ve škole, nikoliv již třeba na lyžařském výcviku, výletě nebo škole v přírodě. Každopádně učitel má zákonnou povinnost respektovat fyziologické potřeby žáků (§ 29 školského zákona), a pokud to nedělá, je potřeba mu to jasně připomenout.  

Dobrý den, paní/pane ...,


jako zákonný zástupce se na Vás obracím v souvislosti s tím, že mi mé dítě sdělilo, že mu není ve Vašich hodinách dovoleno odejít na záchod a napít se. S tímto Vaším postupem zásadně nesouhlasím, neboť se jedná o základní fyziologické potřeby mého dítěte, které škola musí zohledňovat i dle školského zákona (§ 29). Své dítě jsem poučila v tom smyslu, že tyto Vaše zákazy se ho netýkají a že může chodit při vyučování na WC dle svých potřeb, pouze Vám to oznámí, a že bude pít, kdykoliv má žízeň. Věřím, že to nijak zásadně neovlivní průběh hodiny.

Domnívám se, že škola je rozhodně místem, kde by neměla být porušována lidská práva. Žádám Vás proto, abyste se zdržela jakéhokoliv jednání, které porušuje právo mého dítěte nebýt podroben ponižujícímu zacházení a jeho právo na ochranu zdraví. 

V případě potřeby cokoliv probrat mě neváhejte kontaktovat, ráda se za Vámi zastavím i osobně.


S pozdravem

XY