Pětka za nedopsané zápisky

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane ...

píši Vám ohledně pětky za úpravu sešitu a nedopsané zápisky v sešitě mého dítěte. Nejprve bych ráda podotkla, že sešit je majetkem mého dítěte a domnívám se, že si do něho může psát, co samo uzná za vhodné. Poznámky v sešitě slouží jemu k jeho učení, a nejsou tudíž relevantním podkladem pro hodnocení očekávaných výstupů, tedy osvojených znalostí a dovedností.

Nepřeji si tedy, abyste zápisky mého dítěte jakkoliv hodnotil/a, a žádám Vás o vymazání pětky za úpravu sešitu a o dodržování platných předpisů při Vaší další práci.

Děkuji za pochopení.