Platba za opotřebení učebnic

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane .....,

dnes nám naše dítě při příchodu ze školy sdělilo, že má zaplatit částku Kč ....,-- za opotřebení učebnic, které mělo zapůjčené na tento školní rok. S tímto Vaším požadavkem jako zákonní zástupci nesouhlasíme. Všechny učebnice jsme před jejich vrácením kontrolovali (můžete doplnit také něco ve smyslu: dokonce jsme i slepili a opravili rozpadající se vazbu u některých velmi starých exemplářů/u nových knih s levnou lepenou vazbou). Podle našeho soudu vykazují vrácené učebnice pouze známky běžného opotřebení, ke kterému zcela přirozeně dochází častým používáním a nošením ve školním batohu v průběhu celého roku. 

Ujišťujeme Vás, že pokud bychom nabyli dojmu, že zapůjčené učebnice byli prokazatelně záměrně zničeny, rozhodně bychom se se školou chtěli dohodnout na úhradě poměrné částky z pořizovací ceny či na nahrazení učebnice ve smyslu kus za kus. Tento dojem však nemáme, tudíž nebudeme za běžné opotřebení zapůjčených učebnic nic platit. Žádáme Vás tedy, abyste peníze po našem dítěti ve škole nevyžadoval/a.

Děkujeme za pochopení.

xy