Tresty

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane .....,


obracím se na Vás v souvislosti s trestem, který jste udělil/a mému dítěti (uveďte konkrétní trest, např. dělání dřepů, opisování školního řádu, sólový zpěv před třídou, apod.).


Vzhledem k tomu, že žádná platná právní úprava učiteli nedovoluje jakkoliv trestat žáka, žádám Vás, abyste ve svém pedagogickém působení vůči mému dítěti uplatňoval/a pouze postupy, které jsou v souladu se zákonem.


S pozdravem