TEXT PRO INSPIRACI

Tresty

Dobrý den, paní/pane ...,


obracím se na Vás v souvislosti s trestem, který jste udělil/a mému dítěti (uveďte konkrétní trest, např. dělání dřepů, opisování školního řádu, sólový zpěv před třídou, apod.).


Vzhledem k tomu, že žádná platná právní úprava učiteli nedovoluje jakkoliv trestat žáka, žádám Vás, abyste ve svém pedagogickém působení vůči mému dítěti uplatňoval/a pouze postupy, které vám zákon umožňuje. 


S pozdravem

XY