Poškola

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane .....,


obracím se na Vás v souvislosti s tím, že jste dne …. donutila mé dítě zůstat po škole. S tímto Vaším postupem zásadně nesouhlasím a pokládám ho za Vaše profesní pochybení.


Vzhledem k tomu, že žádná platná právní úprava učiteli nedovoluje zadržovat dítě po vyučování ve škole bez souhlasu jeho zákonného zástupce, žádám Vás, abyste ve svém pedagogickém působení vůči mému dítěti uplatňoval/a pouze postupy, které jsou v souladu se zákonem.


S pozdravem