Pětka za podvádění

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane .....,

obracím se na Vás v souvislosti s udělenou pětkou mému dítěti za opisování při testu ze dne .... 

Dle mých informací není možné hodnotit test známkou 5 jen za to, že žák při testu opisoval. Není to v souladu s platnou legislativou ani klasifikačním řádem vaší školy. Známka má být zpětnou vazbou na míru osvojení očekávaných výstupů a v žádném případě nemá sloužit jako trest. Žádám Vás tedy o vymazání této pětky. 

S pozdravem