TEXT PRO INSPIRACI

Omluvenky od lékaře

Dobrý den, paní/pane ...,

obracím se na Vás v souvislosti s Vaším požadavkem na omlouvání absence (mého dítěte) ve škole lékařem.

Vzhledem k tomu, že žádná platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy a zákonnou povinnost omlouvat dítě mám já jako rodič dítěte (dle § 50 odst. 1 školského zákona), chci Vás informovat, že absenci mého dítěte ve škole budu i nadále omlouvat pouze já.

Pokud škola argumentuje novým Metodickým doporučením MŠMT ze dne 5.2. 2024, můžete ke svému textu připsat následující: Vzhledem k tomu, že Česká lékařská komora se k této problematice staví tak, že vnitřní řád školy nemůže jednostranně uložit povinnost třetím subjektům v podobě součinnosti při omlouvání absence a lékař tedy není povinen razítkovat omluvné listy, ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření dítěte, budu i nadále své dítě omlouvat pouze já jako jeho zákonný zástupce.


S pozdravem

XY