Nákup pomůcek

text pro inspiraci

Dobrý den, paní/pane .....,

děkujeme Vám za nabídku zprostředkování nákupu pracovních sešitů a dalších školních pomůcek ve výši Kč .....,-- . Rádi bychom však před zaplacením částky věděli, na co konkrétně budou peníze využity. Je totiž možné, že třeba nějaké pomůcky či pracovní sešity již máme nebo je dokážeme pořídit i levněji. Chtěli bychom Vás tedy požádat o zaslání seznamu zamýšlených pomůcek a pracovních sešitů včetně přesných částek, za které by byly prostřednictvím školy pořízeny. Na základě tohoto seznamu se pak dle vlastního uvážení rozhodneme, zda a v jaké výši Vaší nabídky zprostředkování nákupu využijeme. 

Děkujeme a přejeme hezký den.

xy