TEXT PRO INSPIRACI

Povinné domácí úkoly III.

Tento text se opět týká tématu povinných domácích úkolů a reaguje na stanovisko vydané MŠMT dne 4. 5. 2023. Toto stanovisko ve stylu "aby se vlk nažral a koza zůstala celá" v podstatě nepřineslo nic moc nového, ale obsahuje některé důležité informace, které jsou reflektovány v následujícím textu pro inspiraci.

Dobrý den, paní ředitelko/pane řediteli,


pečlivě jsme si prostudovali stanovisko ministerstva školství k domácím úkolům a je nám z něho zřejmé, že ministerstvo doporučuje zadávat domácí úkoly jako dobrovolné. To s radostí kvitujeme, neboť jsme jako zodpovědní zákonní zástupci našeho dítěte přesvědčeni, že součástí jeho harmonického rozvoje je i odpočinek, volná hra nebo profilově zaměřené mimoškolní aktivity. 


Věříme, že učitelé, které vedete, jsou natolik kvalitními profesionály, že zvládnou žáky vzdělávat a vést k očekávaným výstupům v čase vyučování a nepotřebují k tomu zatěžovat žáky, natož jejich rodiny v jejich volném čase. Žádáme Vás tedy, aby se učitelé ve Vaší škole řídili doporučením ministerstva a zadávali tak domácí úkoly pouze jako dobrovolné. Vybereme si z nich podle svého uvážení ty, které nám přijdou smysluplné a v rámci náplně našeho dne zvládnutelné.


Vážíme si Vaší práce a děkujeme za pochopení,


XY