TEXT PRO INSPIRACI

Zabavený majetek

Dobrý den paní/pane ….,

mé dítě mi sdělilo, že jste mu dnes ve škole zabavil/a mobilní telefon v hodnotě Kč………,--. (obměňte čímkoliv dalším - kružítko, sešit, hračka, apod.) S tímto Vaším postupem rozhodně nesouhlasím (pokud majetek dítěti ještě nebyl navrácen, doplňte: a žádám Vás o bezodkladné navrácení našeho soukromého majetku). Zároveň Vás žádám, abyste se napříště zdržel/a protiprávního zasahování do vlastnických práv mého dítěte.

S pozdravem

XY