KOMUNIKACE S RODIČI

Nákup školních pomůcek

 Je vcelku přirozené, že jako učitelé máme zájem doporučit rodičům našich žáků potřebné pomůcky, které plánujeme v hodinách využívat. Také je jasné, že pokud tyto pomůcky všichni mají, ulehčuje to společnou práci při vyučování. Nicméně, je důležité mít na paměti a respektovat, že rodiče se mohou sami rozhodnout, zda vše, co my pokládáme za důležité, svým dětem nakoupí, či ne. Na nás je pak zajistit, aby žádné dítě nebylo při vzdělávání znevýhodněné, a to bez ohledu na jakékoliv rozhodnutí jeho rodičů. Naším cílem je vytvořit a zabezpečit rovné podmínky pro všechny naše žáky, ať už mají pomůcky nakoupené z domu, nebo jim je zapůjčíme k využití ve škole my.

Vím, že někteří učitelé sdělují tuto záležitost s nákupem pomůcek způsobem spíše rozkazovacím, tedy tak, jako by to byla snad pro rodiče povinnost. Já však věřím, že i v této situaci se vyplatí komunikovat s rodiči zcela transparentně. Předcházíme tím konfliktům a vytváříme příhodné prostředí pro otevřenou komunikaci a spolupráci. 

Doporučený seznam pomůcek lze s rodiči komunikovat třeba takto:

Vážení rodiče,

chtěla bych vás informovat o tom, jaké pomůcky bude Vaše dítě ke svému učení ve škole v průběhu roku potřebovat. Berte, prosím, následující seznam pomůcek jako doporučený. Je jen na vašem uvážení, jaké pomůcky ze seznamu zakoupíte.

Seznam doporučených pomůcek:

…..

…..

…..

Je samozřejmostí, že naše škola poskytne vašemu dítěti rovné příležitosti k učení i v případě, že se rozhodnete doporučené pomůcky nepořídit.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Pěkný den

XY učitelka