KOMUNIKACE S RODIČI

SRPŠ

Spolek SRPŠ je samostatná organizace, není součástí školy. Komunikace od této organizace směrem k rodičům by tedy měla být v tomto ohledu transparentní, třeba takto.

Vážení rodiče, 

jsme zapsaný spolek (název) se sídlem ..., který podporuje místní školu v její činnosti. Z peněz vybraných na členských příspěvcích a ze sponzorských darů zajišťujeme například nákup některých učebních pomůcek a vybavení školy, částečně hradíme dětem členů vstupné na kulturní akce nebo se podílíme na hrazení dopravy na lyžařské výcviky a školy v přírodě. Kromě toho pořádáme také různé mimoškolní zájmové a vzdělávací akce, které mají děti našich členů zdarma.

Budeme rádi, když rozšíříte členskou základnu našeho spolku. Pokud se chcete stát členem našeho spolku, vyplňte přihlášku na odkaze ... a uhraďte členský příspěvek na účet č. ...

Odkaz na Stanovy spolku: ...

Pokud byste spolek jen rádi podpořili sponzorským darem, oceníme jakoukoliv finanční částku zaslanou na účet č. …, kontaktujte nás na emailu ... a my Vám obratem zašleme potvrzení o daru. 

…………………………………….........
XY předsedkyně spolku