PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

bezpečné prostředí, zodpovědnost, vnitřní motivace

Martina

Můj syn Daniel chodí do 2. třídy pardubické ZŠ Benešovo náměstí k paní učitelce Martině Hezké, která děti vede respektujícím způsobem. Za možnost dostat se k ní do třídy děkuji každý den. 

Co vidím jako hlavní body tohoto přístupu: děti mají ve třídě bezpečné prostředí, nikdo se nebojí říct svůj názor, každý názor je platný a diskutuje se, děti jsou vedeny k vzájemné pomoci a spolupráci, nikdo se nikomu neposmívá, nedochází mezi nimi k soutěžení. Je v nich pěstována vnitřní sebehodnota a zodpovědnost plus vnitřní motivace k práci. Je úžasné, že si syn sám od sebe doma jde dopsat sešit nebo cokoliv, co nestihl, protože CHCE. Když si dítě něco zapomene, paní učitelka ho netrestá, nepíše černé puntíky apod., naopak společně najdou řešení, respektive si ho s její pomocí najde samotný žáček. Na veškerých pravidlech ve třídě se společně domlouvají a každé dítě postupuje svým vlastním tempem. Dítě si samo vyplňuje tzv. mapu učebního pokroku. Žáček je tedy už od první třídy veden se sám hodnotit, ať už jakkoliv (něco mu jde lépe, něco hůře – což umí sám od první třídy zhodnotit!) a opět – nedochází k vnějšímu hodnocení, co je dobře, co špatně, jak by to mělo být. Dítě je respektováno se vším všudy. Aktuálně máme slovní hodnocení i na vysvědčení 😊.

Třídní schůzky neprobíhají klasickým způsobem alá 1 učitel + 30 rodičů, ale individuálně – v tzv. tripartitě rodič - učitel - žák. A žáček se hodnotí sám, říkám, co se mu daří, co se mu nedaří, co ho baví, jaké má další postřehy, co by se mohlo dělat jinak apod. Beze strachu a v klidu.

Syn tak není pod tlakem školních nařízení, nemá strach jít ráno do školy, nebolí ho bříško. Sám doma říká, že každá situace má své řešení a vše se zvládne. A to je prostě něco, za co stojí bojovat! Mít vědomé učitele jako je ta naše Martina 😊.

Jak nahlížejí na školu žáci ze třídy Martiny? Položila jim tyto otázky:

  1. Jak začínáte den u vás ve škole?
  2. Děláte všichni stejné aktivity, nebo si každý může vybrat, co zrovna potřebuje?
  3. Jak probíhají třídní schůzky ve vaší třídě?
  4. Máte z třídních schůzek nějaký krásný zážitek?
  5. Je známka smysluplná a vypovídá o dovednostech?
  6. Co byste vzkázali žákům, kteří si myslí, že známky k učení potřebují?

🌺 Nahlédněte sami 🌺