TEXT PRO INSPIRACI

5 za nedonesený domácí úkol

Dobrý den, paní/pane ...,

obracím se na Vás v souvislosti s pětkou za nedonesený domácí úkol, kterou má mé dítě zapsanou v elektronické žákovské knížce. S tímto Vaším postupem nesouhlasím a žádám Vás o její odstranění.

Udělení pětky za nedonesený domácí úkol není v souladu se stanoviskem ministerstva, s klasifikačním řádem vaší školy, ani s legislativou. Podle školského zákona a vyhlášky č. 48/2005 má totiž učitel hodnotit výsledky vzdělávání žáků vzhledem k dosahování cílů vzdělávání a má přitom vycházet "z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty". Odevzdávání domácích úkolů ale není očekávaným výstupem žádného předmětu, tudíž ani cílem vzdělávání. Zároveň musí být hodnocení od učitele "pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné", což nelze, pokud učitel hodnotí něco, co neviděl. Žádám Vás tedy v tomto směru o nápravu a vymazání pětky.

Děkuji a jsem s pozdravem

XY