KOMUNIKACE S RODIČI

Nabídka zprostředkování nákupu pracovních sešitů

Transparentně můžeme začít komunikovat s rodiči hned od počátku školního roku. Zde je ukázka autentické komunikace učitele španělštiny v 8. ročníku, která nabízí možnost zprostředkování nákupu učebnic a pracovních sešitů školou, a zároveň respektuje svobodnou volbu rodičů při jejich pořizování: 

Vážení rodiče,

v hodinách španělského jazyka budeme letos i příští rok kromě jiných didaktických materiálů využívat i sadu učebnic Reporteros Internacionales 1, která se skládá z učebnice (libro del alumno) a pracovního sešitu (cuaderno de ejercicios). Pro pohodlí vašich dětí a usnadnění jejich učení by bylo dobré, kdyby tuto učebnici vlastnily, mohly si do ní psát, a jednoduše ji používaly tak, jak je taková jazyková učebnice zamýšlena.

Nabízíme vám možnost zakoupit si tuto učebnici prostřednictvím školy za nižší cenu, než za kterou ji nabízí běžná online knihkupectví:

Reporteros internacionales 1, Libro del alumno - 450 Kč (cena na Luxor 467 Kč, 597 Kč na libristo.cz)

Reporteros internacionales 1, Cuaderno de ejercicios - 254 Kč (cena na Luxor 299 Kč, 340 Kč na libristo.cz)

Zároveň chci zdůraznit, že učebnice si můžete pořídit samozřejmě vlastní cestou. Můžete mít verzi v PDF, pořídit si fotokopie celé knihy nebo jednotlivých kapitol, pořídit si jen jednu z nich (v takovém případě doporučuji spíše tu školní - libro del alumno) či učebnici nepořizovat vůbec. I v takovém případě jsem připraven zajistit plnohodnotnou výuku a poskytnout vašemu dítěti rovné příležitosti k učení.

Jsem si vědom toho, že částka za učebnice není malá, ale učebnici budeme používat dva roky. Proberte prosím veškeré možnosti se svými dětmi a rozhodněte se, jak vám to nejlépe vyhovuje. Prosím o závazné potvrzení vašeho zájmu o uvedené učebnice do úterý 12. září. Peníze budu vybírat, až učebnice dorazí (během dvou až tří týdnů).

Děkuji. Kdybyste cokoliv potřebovali, můžete se na mě obrátit. Věřím, že si hodiny španělštiny s vašimi dětmi užijeme.

XY učitel


Závazně objednávám: 

(prosím zakroužkujte)

Reporteros internacionales 1, Libro del alumno - 450 Kč ano / ne

Reporteros internacionales 1, Cuaderno de ejercicios - 254 Kč ano / ne


Jméno žáka/žákyně: ________________________ Podpis rodiče: ____________________