PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

sebedůvěra, vzájemné učení, komunikace

Lenička

Na prvním setkání, před nástupem dcery do 1. třídy ZŠ Jana Železného v Prostějově, jsme se od paní učitelky Lenky Kopecké dozvěděli, že má velké plány: s dětmi hodně diskutovat, být jim spíše partnerem, než autoritou, NEznámkovat, NEtrestat, účastnit se různých vzdělávacích akcí, .... Bylo to všechno tak velké, růžové a nadšené až jsme tomu nevěřili a odcházeli s velkými pochybami. 

Netrvalo to ale dlouho a ukázalo se, že "Lenička", jak jsme paní učitelce doma začali říkat, velké plány plní. Dnes je dcera Nela v 5. třídě a jsme Leničce vděčni, že za celých 5 let ve svém úsilí a skvělém přístupu nepolevila. Lenička je schopná s dětmi komunikovat takovým způsobem, který v dětech buduje sebedůvěru v to, že jejich názor má dostatečnou váhu na to, aby dávalo smysl se projevit. Lenička děti vede k tomu, aby si na spoustu věcí přišly samostatně, ukazuje jim, že není nutné, aby tím, kdo učí, byl jenom učitel, ale také spolužáci vzájemně, čímž potom dobře zvládají práci v týmech. Dcera Nela tvrdí, že "Lenička je nejlepší učitelka na světě".