JAK NA

Smysluplné domácí úkoly

SMYSLUPLNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

Je jasné, že úkoly na doma mohou být užitečným nástrojem pro smysluplné učení. Zkusme jen v uvažování o domácích úkolech nahradit slovo "povinnost" slovem "dobrovolnost" a nechat děti (případně jejich rodiče), ať si vyberou, co právě jim dává smysl. 

Téma smysluplných domácích úkolů se pojí zejména s jejich dobrovolností, ale také individualizací a personalizací. Takové domácí úkoly mají přitom dvě souběžné roviny, a to rovinu učitele, který nabízí domácí úkoly jako příležitost k učení, a rovinu dítěte, které si úkol samo vybírá nebo dokonce spontánně vymýšlí.

V první řadě je důležité říci, že není v silách učitele být Děd Vševěd, který zná veškeré zájmy, potřeby a možnosti každého dítěte ve třídě, aby jim pak všem mohl přímo na míru ušít domácí úkoly. Je ale potřeba zaměřit se na to, kdo tyto potřeby, zájmy a možnosti každého dítěte nejlépe zná. Odpověď je jednoduchá - každý se zná nejlépe sám! A jaká je tedy role učitele? Dát každému dítěti bezpečný osobní prostor, příležitost k učení a možnost svobodné volby.

ROVINA UČITELE

Jak to může v praxi vypadat? Vlastně stále stejně tak, jak jsme zvyklí. Můžeme například dětem poskytovat různé materiály, doporučovat různé tipy na domácí procvičování, upevňování nebo rozšiřování učiva a nabízet problémové, projektové či jiné kreativní úkoly. Je také přínosné podporovat děti v přemýšlení o jejich vlastním učení a umožnit jim, aby si samy úkoly na doma vybíraly nebo i navrhovaly podle svých potřeb a zájmů. Mohou si tak určit třeba téma, množství a úroveň obtížnosti, kterou jsou schopné zvládnout, a tím se pro ně úkol stává zvládnutelným a motivačním. V rámci těchto úkolů je však důležité respektovat svobodné rozhodnutí žáků, zda naši nabídku využijí.

V případě dobrovolných úkolů se dítě samo rozhoduje, zda mu úkol připadá smysluplný a užitečný. Z této dobrovolnosti pak logicky vyplývá, že některý úkol zaujme jednoho žáka, jiný třeba pět žáků, další možná všechny a jiný nikoho. Když si v tuto chvíli dokážeme udržet roli toho, kdo poskytuje příležitosti k učení a nechá na dětech, zda a jak jich využijí, podporujeme jejich přirozenou touhu objevovat, poznávat a učit se, a také zodpovědnost za vlastní učení. A to je jedním z hlavních cílů moderní školy.

ROVINA DÍTĚTE

Druhou rovinu smysluplných úkolů chápu tak, že individualizovaný a personalizovaný "domácí úkol" vychází z přirozeného spontánního propojení mezi školním a domácím/volnočasovým prostředím dítěte. V tomto smyslu je sousloví "domácí úkoly" velmi omezující, protože se ve skutečnosti nejedná o žádné zadané úkoly, ale o nápady dítěte a jeho dobrovolné činnosti ve volném čase. Jde v podstatě o prolnutí toho, o čem se dítě učí ve škole a toho, co prožívá mimo školu. Doma se tím zabývá, přemýšlí o tom, věnuje se tomu, baví se s rodiči nebo kamarády a případně to sdílí ve škole. Vše pramení z přirozené radosti a chuti se něčím zabývat, tudíž z vnitřní motivace dítěte.

Například v autě při cestě na výlet: "Mami, dávej mi nějaké slovní úlohy nebo příklady." nebo na procházce v lese: "Jé, tady je mraveniště, o tom jsme se učili ve škole, pojď se na něj podívat." Toto prolnutí souvisí se zájmy dítěte a u každého může být různé a individuální. Někdy si dítě uvědomí už ve škole, že má doma něco, co souvisí s učivem. Někdy třeba zjistí až doma, například při rozhovoru s rodičem nebo prarodičem, že má něco, co souvisí s výukou ve škole. Samozřejmě není ale podmínkou, že to dítě bude sdílet i ve škole - je to jeho učení a klidně stačí, když si to zažije doma. Pokud necháme zodpovědnost za učení na dítěti, mnohem snáze si také samo uvědomí, že mu něco ve škole nejde a chce si to procvičit, aby mu to šlo lépe a cítilo se tak jistější

.

INSPIRATIVNÍ NÁPADY UČITELŮ

ČE´ŠTINA

"Vidím, že rádi čtete. Jestli chcete, můžete si tady vzít (nebo si vyrobit svůj vlastní) čtenářský deníček a psát si do něho informace o knížkách, které jste přečetli."

"Příště si budeme povídat o tom, jak funguje paměť a co můžeme dělat pro to, abychom si věci dokázali dobře zapamatovat. Kdo chcete, zkuste se naučit nějakou písničku, básničku, dialog nebo úryvek a můžete ho příště přednést ostatním. Kdo by chtěl, mám tady knihy, ze kterých si můžete vybrat."

PRVOUKA

"Až půjdete s rodiči nakupovat, zjistěte, kolik stojí potraviny, které jste koupili."

"Zeptejte se rodičů, co si myslí o tradicích a zvycích."  

VLASTIVĚDA

"Jestli jste někdo byl v Krkonoších a máte nějaké fotografie, můžete je přinést nebo vytvořit prezentaci."

MATEMATIKA

"Můžete požádat rodiče, aby vám vymysleli příklady na procvičení násobilky. Nebo si zkuste příklady vymyslet samy a pak poproste rodiče, aby vám je zkontrolovali."

ANGLIČTINA

"Najděte písničky, které v sobě obsahují gramatiku, kterou se právě učíme."

"Můžete doma vyrobit kartičky se zbožím a jeho cenou v dolarech. Budeme je pak používat v hodině."

"Přineste anglický vtip, nalepíme je ve škole na chodbě." 

SPONTÁNNÍ NÁPADY ŽÁKŮ

ČEŠTINA

"Mám novou knížku a chtěl bych ji ve třídě představit."

"Chtěla bych spolužákům vyrobit doplňovačku (křížovku, osmisměrku, vybarvovačku,..) na procvičení vyjmenovaných slov."

"Doma jsem si našel aplikaci na Internetu na procvičování shody podmětu s přísudkem." 

PRVOUKA

"Já se jdu dneska podívat s taťkou ke včelám, přinesu kousek plástve."

VLASTIVĚDA

"Já mám fotky z prázdnin z Chorvatska, přinesu je ukázat."

MATEMATIKA

"Já si natrénuju rýsování kružnic a vyrobím mandaly k vybarvování."

ANGLIČTINA

"Vyrábím knížku o dinosaurovi, můžu kousek dětem přečíst?"

"Můžeme si pustit mou oblíbenou písničku? Jsou tam dny v týdnu, které se teď učíme." 

RODIČE CHTĚJÍ POVINNÉ DÚ?

Pokud po Vás rodič chce, abyste zadávali povinné domácí úkoly, není nic jednoduššího, než říci, že se to neslučuje s vaší profesní filozofií. Vysvětlete jim, že z pedagogického úhlu pohledu nepřispívají povinné domácí úkoly k autonomii a zodpovědnosti za vlastní učení, a proto že zadáváte pouze dobrovolné domácí úkoly těm, kteří chtějí. Můžete k tomu také dodat, že nemůžete zasahovat do jejich volného rodinného času, ale že pokud oni chtějí své dítě k něčemu nutit, mají na to plné právo. Sdělte jim, že Vy jste zaměstnanec veřejné služby a domníváte se, že nařizování povinných činností do volného času jejich dětí Vám jednoduše nepřísluší.